Privātuma politika

Šī privātuma politika ir paredzēta tikai, lai aprakstītu, kā mēs ievācam un izmantojam personas datus caur šo vietni(“Tīmekļa vietne”). Lai iegūtu papildinformāciju par personas datu ievākšanu un apstrādi, kas tiek veikta citās vietnēs, kas saistītas ar šo Tīmekļa vietni, mēs iesakām apmeklēt privātuma politiku, kas pieejama šādās vietnēs, ja tāda ir.

1. KONTROLIERIS

EASTIN Asociācija (Globālais palīgtehnoloģiju informācijas tīkls), kuras telpas atrodas Milanā, Piazzale Rodolfo Morandi 6, Itālijā, ir datu kontrolieris (turpmāk “kontrolieris”, “mūsu” vai “mēs”).

Jūs variet sazināties ar mums jebkurā laikā, rakstot uz e-pastu: eastinassociation@gmail.com.


2. APSTRĀDĀTIE PERSONAS DATI UN APSTRĀDES MĒRĶI

2.1. IDENTIFIKĀCIJAS DATI UN KONTAKTINFORMĀCIJA

Dažos gadījumos jūs variet brīvprātīgi sniegt savus personas datus (piem. vārds, uzvārds) un kontaktinformāciju (ieskaitot e-pasta adresi), piem. kad iesniedzat informācijas pieprasījumu vai pieprasījumu produkta iekļaušanai tīmekļa vietnē. Šādu datu sniegšana ir svarīga, lai mēs vai mūsu kontakti varētu nosūtīt jums nepieciešamo informāciju vai apstiprinātu un pārvaldītu produkta ievietošanu tīmekļa vietnē.

Personisko datu sniegšana nav obligāta, taču mēs nevarēsim izsekot jūsu pieprasījumam un pārvaldīt produkta ievietošanu tīmekļa vietnē, ja šī informācija nebūs pieejama. Personas datu apstrādei iepriekšminētajiem mērķiem nav nepieciešama jūsu īpaša piekrišana, jo tā ir nepieciešama, lai atbildētu uz jūsu pieprasījumu.

2.2. INFORMĀCIJAS PĀRVALDE

Jūs variet pārlūkot vietni un izmantot tās rīkus bez iepriekšējas reģistrēšanās vietnē.


Informācijas sistēma un programmatūra, ko izmanto šī interneta vietne, var ievākt personas datus, kas saistīti ar interneta protokolu izmantošanu. Informācija var ietvert:

- IP adreses, domēna vārdus, kurus izmantojat, izveidojot savienojumu ar vietni,
- Jūsu vaicājumu URI (vienots resursa identifikators),
- šādu vaicājumu laiks, kā jūs iesniedzat savus vaicājumus,
- to failu lielums, kurus jūs saņemat pretī,
- koda numuru, kas saistīts ar servera atbildes statusu (piemēram, kļūda, izdevies utt.) un
- visus citus parametrus, kas saistīti ar operētājsistēmu un izmantoto IT vidi.

Mēs neapkopojam šo informāciju, lai to apvienotu ar jūsu personas datiem. Tomēr, ņemot vēra mājas lapas funkcijas, šī informācija varētu novest pie jūsu identificēšanas, kā šīs mājas lapas lietotājam, ja informācija tiek apstrādāta vai apvienota ar citu informāciju, kura pieejama trešajām personām.


3. SĪKFAILI

Šī mājas lapa izmanto sīkfailus, t.i., sīkfails, ko izmanto “Google Analytics”, lai analizētu informāciju par mājas lapas izmantošanu tikai statistikas nolūkiem, apkopojot apkopoto informāciju. Lai instalētu šāda veida sīkfailus, nav nepieciešama jūsu piekrišana. Lūdzu iepazīstieties ar tīmekļa vietnē izmantoto sīkfailu sarakstu:

EastinPortal_sessionCookie
Lietotāja sesijas sīkfails
Uzglabāšanas periods: sesijas laiks

__utma
Izmanto, lai atšķirtu lietotājus un sesijas. Sīkfails tiek izveidots, kad tiek izpildīta javascript bibliotēka un neeksistē esošie __utma sīkfaili. Sīkfaili tiek atjaunināti katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
Uzglabāšanas laiks: 2 gadi pēc iestatīšanas / atjaunināšanas

__utmt
Izmanto, lai samazinātu pieprasījuma ātrumu.
Uzglabāšanas laiks: 10 minūtes

__utmb
Izmanto, lai noteiktu jaunas sesijas / apmeklējumus. Sīkdatne tiek izveidota, kad tiek izpildīta javascript bibliotēka, un neviens __utmb sīkfails neeksistē. Sīkdatne tiek atjaunināta katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
Uzglabāšanas laiks: 30 minūtes no iestatīšanas / atjaunināšanas

__utmc
Darbojās kopā ar sīkfailu __utmb, lai noteiktu, vai lietotājs bija jaunā sesijā / apmeklējumā
Uzglabāšanas periods: pārlūka sesijas beigas

__utmz
Saglabā datplūsmas avotu vai kampaņu, kas izskaidro, kā lietotājs sasniedzis jūsu vietni. Sīkdatne tiek izveidota, kad tiek izpildīta javascript bibliotēka, un tiek atjaunināta katru reizi, kad dati tiek nosūtīti uz Google Analytics.
Uzglabāšanas laiks: 6 mēneši pēc iestatīšanas / atjaunināšanas

eastinCookieDisclaimer
Izmanto, lai pārbaudītu, vai sīkfailu reklāmkarogs ir pareizi parādīts lietotājam.
Uzglabāšanas laiks: 10 gadi

Jūs variet brīvi mainīt preferences attiecībā uz sīkdatņu izmantošanu, atbilstoši iestatot jūsu pārlūkprogrammu. Ja izmantojat kādu no šiem pārlūkiem, jūs variet sekot "neizsekot" funkcijas aktivizācijai vai deaktivizācijas vadlīnijām, kuras pieejamas:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-en/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40732/mac

Samsung Internet
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Edge
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/en-us/privacy


4. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJI

Personas datus apstrādā tikai identificēts un pilnvarots personāls, uz kuru attiecas konfidencialitātes pienākumi un kas ir atbilstoši instruēts.

Dažos gadījumos, lai sasniegtu iepriekš aprakstītos mērķus, mēs paļaujamies uz trešo personu pakalpojumu sniedzējiem. Šādos gadījumos mēs nodrošinām, ka šie pakalpojumu sniedzēji piedāvā pietiekamas garantijas par viņu apstrādes atbilstību piemērojamo likumu prasībām.

Mūsu hostinga pakalpojumu nodrošinātājs (Fondazione Don Gnocchi ONLUS) nodrošina mūs ar hostinga pakalpojumiem savās telpās Milanā, via Capecelatro 66, Itālijā, kā datu apstrādātājs.

Ja jūs iesniedzat pieprasījumu vai produktu, jūsu identifikācijas un kontaktinformācija būs pieejama attiecīgajām kontaktpersonām valstī (-īs), uz kuru attiecas pieprasījums vai produkta iesniegums, kura sazināsies ar jums, lai sekotu līdzi pieprasījumam/produkta iesniegumam. Valstu kontaktpersonu saraksts ir pieejams sadaļā "Par mums". Ja iesniegšanai nozīmīgā valsts atrodas ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, ja vien šī valsts pēc Eiropas Komisijas atzinuma jau nesniedz atbilstošas garantijas, mēs nodrošinām, ka datu pārsūtīšana tiek veikta atbilstoši piemērotām garantijām, saprotot, ka šāda datu pārsūtīšana ir nepieciešama, lai ievērotu Jūsu pieprasījumu.

Kontaktpersonas, kuras atbildēs uz jūsu pieprasījumu vai iesniegumu, darbosies kā autonomi kontrolieri; tāpēc mēs aicinām jūs izlasīt viņu privātuma politiku, lai uzzinātu, kā viņi var apstrādāt jūsu personas datus.

Personas datus var atklāt arī kompetentajām iestādēm pēc likumīga pieprasījuma kriminālvajāšanai par noziegumiem vai likumos paredzētajos gadījumos.


5. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS PERIODS

Personas dati, kas ievākti, lai atbildētu uz pieprasījumiem / produktu iesniegšanu, tiks dzēsti tūlīt pēc tam, kad būsim apstrādājuši jūsu pieprasījumu un nosūtījuši jūsu datus attiecīgajai kontaktpersonai.

Par sīkfailu uzglabāšanu, lūdzu skatiet šīs politikas 3. punktu.

Personas datus var uzglabāt ilgāku laika periodu, ja tas nepieciešams, lai īstenotu vai aizstāvētu likumīgās tiesības vai izpildītu likumīgu valsts iestādes pieprasījumu. Jebkurā gadījumā personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik nepieciešams šo mērķu sasniegšanai.


6. JŪSU TIESĪBAS

Jūs attiecīgā gadījumā varat izmantot savas tiesības, kas uzskaitītas Vispārējās datu aizsardzības regulas (Regula EU 2016/679) no 15. līdz 21. punktam, ieskaitot tiesības iegūt apstiprinājumu par jūsu datu esamību mūsu datu bāzē, piekļūt jūsu personas datiem un iegūt informāciju, kas saistīta ar jūsu personas datu apstrādi (piekļuves tiesības), labot vai atjaunināt jūsu personas datus (tiesības uz labošanu), lūgt dzēst jūsu personas datus (tiesības uz dzēšanu), pieprasīt ierobežot datu apstrāde (tiesības uz ierobežojumiem), lai saņemtu jūsu personas datus strukturētā, parasti izmantojamā un mašīnlasāmā formātā, lai pārsūtītu šos datus citam kontrolierim (datu pārnesamība) un jebkurā laikā varētu iebilst pret apstrādi uz jūsu situāciju (tiesības iebilst).

Lai izmantotu šīs tiesības un iegūtu papildu informāciju par to, kā mēs apstrādājam jūsu personas datus, lūdzu, sazinieties ar EASTIN (mūsu administratīvais birojs) uz šo adresi:

EASTIN Asocciācija
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148 Milāna, Itālija
Tālrunis: +39 0240308283
Fakss: +39 02 4048919
e-pasts: eastinassociation@gmail.com

Ja uzskatāt, ka jūsu personas datu apstrāde neatbilst datu aizsardzības likumiem, jums ir tiesības iesniegt sūdzību kompetentajā uzraudzības iestādē.