Assistive technology outcome measures: a literature review.

  • Autori: Salatino C, Andrich R, Desideri L
  • Názov po anglicky: Assistive technology outcome measures: a literature review.
  • Pôvodný titul: Gli strumenti per la misura dell'outcome degli ausili: una revisione della letteratura.
  • Detaily o vydaní: Portale SIVA Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
  • Rok vydania: 2018
  • Dátum zaradenia: 4.6.2019
  • Posledná aktualizácia: 4.6.2019
  • Zdrojová Databáza: Siva (IT)

Odkaz na ďalšie podrobnosti

Pozri, či sú dostupné iné zdroje pre vybrané subjekty:

Pomôcky - podporné technológie

Firmy