Smartphones for Vision Rehabilitation - Accessible Features and Apps, Opportunity, Challenges and Usability Evaluation.

  • Autori: Suraj Singh Senjam
  • Názov po anglicky: Smartphones for Vision Rehabilitation - Accessible Features and Apps, Opportunity, Challenges and Usability Evaluation.
  • Pôvodný titul: Smartphones per la Riabilitazione della Vista - Funzioni di Accessibilità e Applicazioni, Opportunità, Sfide e Valutazione dell'Usabilità.
  • Detaily o vydaní: Open access book "Software Usability" Edited by Laura M. Castro, David Cabrero and Rüdiger Heimgärtner. ed. Intechopen
  • Rok vydania: 2021
  • Dátum zaradenia: 21.3.2022
  • Posledná aktualizácia: 1.9.2022
  • Zdrojová Databáza: Siva (IT)

Odkaz na ďalšie podrobnosti

Pozri, či sú dostupné iné zdroje pre vybrané subjekty:

Pomôcky - podporné technológie

Firmy