Pictorial System Usability Scale (P-SUS) - Developing an Instrument for Measuring Perceived Usability

  • Autori: Juergen Baumgartner, Naomi Frei, Mascha Kleinke, Juergen Sauer, Andreas Sonderegger
  • Názov po anglicky: Pictorial System Usability Scale (P-SUS) - Developing an Instrument for Measuring Perceived Usability
  • Pôvodný titul: Scala di Usabilità del Sistema Pittorico (P-SUS) - Sviluppare uno Strumento per Misurare l'Usabilità Percepita
  • Detaily o vydaní: Università di Friburgo - Dipartimento di Psicologia
  • Rok vydania: 2019
  • Dátum zaradenia: 30.10.2023
  • Posledná aktualizácia: 30.10.2023
  • Zdrojová Databáza: Siva (IT)

Odkaz na ďalšie podrobnosti

Pozri, či sú dostupné iné zdroje pre vybrané subjekty:

Pomôcky - podporné technológie

Firmy