Telecommunicatie voor doven en slechthorenden

  • Autori: KOC
  • Názov po anglicky: Telecommunicatie voor doven en slechthorenden
  • Pôvodný titul: Telecommunicatie voor doven en slechthorenden
  • Rok vydania: 2011
  • Dátum zaradenia: 11.11.2011
  • Posledná aktualizácia: 11.11.2011
  • Zdrojová Databáza: Vlibank (BE)

Odkaz na ďalšie podrobnosti