Hulpmiddelen voor verplaatsingen op middellange afstand met een manuele rolstoel

  • Autori: KOC
  • Názov po anglicky: Hulpmiddelen voor verplaatsingen op middellange afstand met een manuele rolstoel
  • Pôvodný titul: Hulpmiddelen voor verplaatsingen op middellange afstand met een manuele rolstoel
  • Rok vydania: 2011
  • Dátum zaradenia: 12.4.2011
  • Posledná aktualizácia: 12.4.2011
  • Zdrojová Databáza: Vlibank (BE)

Odkaz na ďalšie podrobnosti

Pozri, či sú dostupné iné zdroje pre vybrané subjekty:

Pomôcky - podporné technológie

Firmy