GéoGébra

GéoGébra

  • Pomôcky na nácvik základných geometrických zručností (ISO 05.15.18)
  • Výrobca: International GeoGebra Institute
  • Dátum zaradenia: 12.3.2015
  • Posledná aktualizácia: 5.9.2023
  • Databáza: Handicat (FR)

Odkazy na ďalsie detaily o produktoch:

Pozri, či sú dostupné iné informačné zdroje pre tento typ produktov: