AKS Dualo Aktif/Dualo XL

AKS Dualo Aktif/Dualo XL

  • Mobilné zdviháky na presúvanie osoby v sediacej polohe pomocou závesných sedačiek (ISO 12.36.03)
  • Mobilné zdviháky na presúvanie osoby v stoji (ISO 12.36.04)
  • Výrobca: Aks Aktuelle Krankenpflege Systeme GmbH
  • Dátum zaradenia: 20.7.2001
  • Posledná aktualizácia: 21.3.2024
  • Databáza: Vlibank (BE)

Odkazy na ďalsie detaily o produktoch:

Pozri, či sú dostupné iné informačné zdroje pre tento typ produktov: