Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
28
POMOCKY PRE PRACOVNÉ AKTIVITY A ÚČASŤ V ZAMESTNANÍ

Výrobky určené na pomoc osobe pri vykonávaní všetkých aspektov práce, obchodu, povolania alebo profesie vrátane odborného vzdelávania. Patria sem napr. stroje, zariadenia, vozidlá, náradie, počítačový softvér, výrobné a kancelárske zariadenia, nábytok a zariadenia a materiály pre odborné posudzovanie a odbornú prípravu. Nepatria sem produkty, ktoré sa používajú hlavne mimo pracovného priestoru. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05. Pomôcky na aktivity a participáciu čo sa týka mobility osoby a dopravy, pozri> 12. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporné činnosti v interiérových a exteriérových umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na komunikáciu a manažment informácií, pozri> 22

28.03
Nábytok a prvky nábytku na pracoviskách

Stoly, pozri> 18 03. Svietidlá, pozri> 18 06. Nábytok na sedenie, pozri> 18 09. Nábytok na skladovanie, pozri> 18 36. Pomôcky na zlepšenie životného prostredia, pozri> 27 03

28.03.03
Pracovné stoly

Stoly na písanie, čítanie, kreslenie alebo navrhovanie používané hlavne na pracoviskách.Patria sem napr. kancelárske stoly, počítačové stoly. Stoly na čítanie, stoly a stojany, pozri> 180306. Stoly na rysovanie a maľovanie, pozri> 180309

28.03.06
Dielenské stoly

Pracovné stoly so špecifickým vybavením a príslušenstvom pre ručnú prácu v priemysle a remeselnej výrobe. Patria sem napr. zváracie stoly, opravárenské stoly, stolárske lavice, montážne stoly. Lavice a vankúše na dýchanie, pozri> 040324

28.03.09
Pracovné stoličky a kancelárske stoličky

Nastaviteľné alebo pevné sedenie na pracoviská. Patria sem napr. montážne sedadlá. Manuálne invalidné vozíky, pozri> 12 22. Elektrické invalidné vozíky, pozri> 12 23. Nábytok na sedenie, pozri> 18 09. Stolicky s podložkou, pozri> 180909. Kreslá a ľahké stoličky, pozri> 180915. Špeciálny sedací nábytok, pozri> 180921. Modulárne systémy sedadiel, pozri> 180939. Príslušenstvo k sedaciemu nábytku, pozri> 18 10

28.03.12
Taburetky a vysoké stoličky na pracoviská

Sedadlá s jednou alebo viacerými nohami, bez alebo so zadnými alebo ramennými podperami, ktoré sú oporou pre čloeka alebo slúžia na to, aby zostal človek v stoji alebo v podobnej polohe. Vysoké stoličky, pozri> 180904. Stojacie stoličky, pozri> 180907

28.03.15
Skladovacie a zásobovacie systémy na pracoviskách

Zariadenia, ktoré zabezpečujú ľahko dostupné uloženie predmetov na pracoviskách. Patria sem napr. skladacie boxy, kartotéky, kontajnery. Police, pozri> 183603. Skrine, pozri> 183606

28.03.18
Pracovné rohože

Pomôcky na zníženie vibrácií na pracoviskách, pozri> 282409

28.03.21