Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
28
POMOCKY PRE PRACOVNÉ AKTIVITY A ÚČASŤ V ZAMESTNANÍ

Výrobky určené na pomoc osobe pri vykonávaní všetkých aspektov práce, obchodu, povolania alebo profesie vrátane odborného vzdelávania. Patria sem napr. stroje, zariadenia, vozidlá, náradie, počítačový softvér, výrobné a kancelárske zariadenia, nábytok a zariadenia a materiály pre odborné posudzovanie a odbornú prípravu. Nepatria sem produkty, ktoré sa používajú hlavne mimo pracovného priestoru. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05. Pomôcky na aktivity a participáciu čo sa týka mobility osoby a dopravy, pozri> 12. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporné činnosti v interiérových a exteriérových umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na komunikáciu a manažment informácií, pozri> 22

28.03
Nábytok a prvky nábytku na pracoviskách

Stoly, pozri> 18 03. Svietidlá, pozri> 18 06. Nábytok na sedenie, pozri> 18 09. Nábytok na skladovanie, pozri> 18 36. Pomôcky na zlepšenie životného prostredia, pozri> 27 03

28.06
Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách

Zariadenia na prepravu a presúvanie nákladu alebo iných predmetov na dlhšie vzdialenosti pri práci. Autá, dodávky a nákladné automobily, pozri> 12 10. Vozidlá na hromadnú prepravu, pozri> 12 11. Príslušenstvo vozidla a prispôsobenie vozidla, pozri> 12 12. Rôzne vozidlá poháňané ľudskou silou, pozri> 12 27

28.09
Pomôcky na zdvíhanie a premiestňovanie predmetov na pracoviskách

Zariadenia na zdvíhanie alebo premiestňovanie materiálov, nákladov alebo osôb v pracovnom prostredí. Patria sem napr. kladkostroje, manipulátory, zdvíhacie stoly, zdvíhacie a polohovacie roboty, priemyselné roboty, žeriavy. Kladky na prepravu osôb do alebo von z vozidiel bez invalidného vozíka, pozri> 121215. Pomôcky na prepravu osoby sediacej na invalidnom vozíku do alebo von z vozidla, pozri> 121218. Pomôcky na nakladanie neobsadených invalidných vozíkov na alebo do vozidiel, pozri> 121221. Pomôcky na zmenu polohy tela, pozri> 12 31. Pomôcky na zdvíhanie osôb, pozri> 12 36. Pomôcky na podporu alebo nahradenie funkcie ramien, funkcie ruky, funkcie prstov alebo kombinácie týchto funkcií pozri> 24 18. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06

28.12
Pomôcky na upevňovanie, dosahovanie a uchopenie predmetov na pracoviskách

Zariadenia na zaistenie, uchopenie, držanie, prenášanie, manipuláciu a polohovanie pracovného zariadenia na jednoduché použitie. Pomôcky na podporu alebo náhradu funkcie ramena, funkcie ruky, funkcie prstov alebo kombinácie týchto funkcií, pozri> 24 18. Pomôcky na pripevnenie, pozri> 24 27

28.15
Stroje a náradie na pracoviskách

Nástroje, ťažké zariadenia a iné stroje prispôsobené alebo určené na používanie človekom na pracoviskách

28.18
Zariadenia na testovanie a monitorovanie na pracoviskách

Zariadenie a softvér na kvantitatívnu a kvalitatívnu analýzu vo výrobnom alebo pracovnom procese. Patria sem napr. lasery, senzorové prístroje, stetoskopy so zosilnením zvuku. Fyzikálne, fyziologické a biochemické testovacie zariadenia a materiály, pozri> 04 24. Kognitívne testovacie a vyhodnocovacie materiály, pozri> 04 25. Meracie prístroje, pozri> 27 06

28.21
Pomôcky pre kancelársku administratívu, uchovávanie informácií a organizáciu práce

Zariadenia, ktoré pomáhajú pri organizovaní, archivovaní, triedení a spracovaní administratívnych prác. Pomôcky pre komunikáciu a manažovanie informácií, pozri> 22

28.24
Pomôcky na ochranu zdravia a bezpečnosť na pracoviskách

Zariadenia na zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti a na kontrolu a modernizáciu životného prostredia v práci. Príslušenstvo pre stroje a nástroje, pozri> 281518

28.27
Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu

Zariadenie, materiál alebo softvér, ktorý vyhodnocuje vhodnosť a schopnosť vykonávať povolania alebo na pomoc pri získavaní alebo rozvoji základných a komplexných odborných zručností. Pomôcky na nácvik kognitívnych zručností, pozri> 05 12. Pomôcky na tréning základných zručností, pozri> 05 15. 'Pomôcky na školenie vo vzdelávacích predmetoch, pozri> 05 18. Pomôcky na tréning sociálnych zručností, pozri> 05 27