Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
28
POMOCKY PRE PRACOVNÉ AKTIVITY A ÚČASŤ V ZAMESTNANÍ

Výrobky určené na pomoc osobe pri vykonávaní všetkých aspektov práce, obchodu, povolania alebo profesie vrátane odborného vzdelávania. Patria sem napr. stroje, zariadenia, vozidlá, náradie, počítačový softvér, výrobné a kancelárske zariadenia, nábytok a zariadenia a materiály pre odborné posudzovanie a odbornú prípravu. Nepatria sem produkty, ktoré sa používajú hlavne mimo pracovného priestoru. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05. Pomôcky na aktivity a participáciu čo sa týka mobility osoby a dopravy, pozri> 12. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporné činnosti v interiérových a exteriérových umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na komunikáciu a manažment informácií, pozri> 22

28.27
Pomôcky na profesné hodnotenie a odbornú prípravu

Zariadenie, materiál alebo softvér, ktorý vyhodnocuje vhodnosť a schopnosť vykonávať povolania alebo na pomoc pri získavaní alebo rozvoji základných a komplexných odborných zručností. Pomôcky na nácvik kognitívnych zručností, pozri> 05 12. Pomôcky na tréning základných zručností, pozri> 05 15. 'Pomôcky na školenie vo vzdelávacích predmetoch, pozri> 05 18. Pomôcky na tréning sociálnych zručností, pozri> 05 27

28.27.03
Pomôcky na odborné posudzovanie a poradenstvo v oblasti odborného vzdelávania

Produkty na testovanie a hodnotenie schopností a záujmov pre povolanie, podnikanie alebo profesiu

28.27.07
Pomôcky na odbornú prípravu

Produkty, ktoré učia základné odborné zručnosti, napr. počítače, využívanie telekomunikácií, vzdelávanie v programovaní, vzdelávanie v ekonomických predmetoch. Pomôcky na telefonovanie a telematické posielanie správ, pozri> 22 24. Pomôcky na varovanie, upozornenie, pripomenutie a signalizáciu, pozri> 22 27