Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
06
Ortoser og proteser

Ortoser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som bruges til at tilpasse og understøtte strukturelle og funktionelle egenskaber ved muskler og skelet. Proteser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som anvendes som erstatning for en helt eller delvist manglende legemsdel. Herunder hører fx kropsbetjente og ikke-kropsbetjente ortoser, proteser og ortopædisk fodtøj. Omfatter ikke endoproteser, som falder udenfor denne internationale standards anvendelsesområde.

06.06
Armortoser

Ortoser, som er designet til at ændre de strukturelle og funktionelle egenskaber af armenes neuromuskuloskeletale systemer. Ortoserne kan være fremstillet efter mål eller præfabrikeret. Den præfabrikerede ortose kan være indstillelig eller klar til brug.

06.06.03
Fingerortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af en finger. Omfatter ikke tommelfingeren.

06.06.06
Håndortoser

Ortoser som omfatter hele eller dele af en hånd.

06.06.07
Hånd-fingerortoser

Ortoser, som omfatter hele eller dele af hånden og hele eller dele af en eller flere fingre. Omfatter ikke tommelen.

06.06.12
Håndleds-, tommel- og håndled-håndortoser

Ortoser, som omfatter håndleddet, tommelen, tommel-håndled, håndled-hånd eller håndled-tommel-hånd.

06.06.13
Håndled-hånd-fingerortoser

Ortoser, som omfatter håndleddet, hånden og en eller flere fingre.

06.06.15
Albueortoser

Ortoser som omfatter albueleddet.

06.06.19
Albue-håndleds-håndortoser

Ortoser, som omfatter albueleddet, håndleddet og hele eller dele af hånden.

06.06.20
Underarmsortoser

Ortoser, som omfatter underarmen inklusiv eller eksklusiv albue- og håndled, anvendes fx ved behandling af brud.

06.06.21
Skulderortoser

Ortoser som omfatter skulderleddet.

06.06.24
Skulder-albueortoser

Ortoser som omfatter skulderleddet og albueleddet.

06.06.25
Overarmsortoser

Ortoser, som omfatter overarmen inklusiv eller eksklusiv skulderled eller albueled, anvendes fx ved behandling af brud.

06.06.30
Skulder-albue-håndleds-håndortoser

Ortoser, som omfatter skulderleddet, albueleddet, håndleddet og hele eller dele af hånden.

06.06.32
Hånd-fingerled til ortoser

Ledkomponenter til ortoser, som fremmer eller kontrollerer bevægelse af hånd- og fingerleddene.

06.06.33
Håndledsled til ortoser

Ledkomponenter til ortoser, som fremmer eller kontrollerer bevægelse af håndleddet.

06.06.36
Albueled til ortoser

Ledkomponenter til ortoser, som fremmer eller kontrollerer bevægelse af albueleddet.

06.06.39
Skulderled til ortoser

Ledkomponenter til ortoser, som fremmer eller kontrollerer bevægelse af skulderleddet.

06.06.42
Kontaktfladekomponenter til armortoser

Kontaktfladekomponenter i direkte kontakt med brugeren. De transmitterer de kræfter mellem ortosen og brugeren, som er resultatet af dens funktion og kan evt. også holde ortosen på plads. Herunder hører fx inderlinere, polstringer og stropper.

06.06.45
Strukturelle komponenter til armortoser

Strukturelle komponenter til ortoser forbinder ledkomponenten og kontaktfladekomponenten og bevarer ortosens position. Herunder hører stivere og inderlinere.

06.06.48
Afsluttende (kosmetiske) komponenter til armortoser

Kosmetiske komponenter, som giver form, farve og struktur til ortoser. Herunder hører fyldstof og beklædning.