Tilgængelighedspolitik

I designet af EASTIN hjemmesiden anvendes de mest avancerede dynamiske HTML teknologier samt de seneste standarder og tilgængelighedsretningslinjer fra World Wide Web Konsortiet (W3C).

Alle siderne på denne hjemmeside er i overensstemmelse med følgende W3C standarder:

- XHTML 1.1
- CSS 3
- WCAG 2.0 niveau AA

Som en følge heraf bliver alle siderne på EASTIN hjemmesiden vist korrekt og effektivt med næsten alle de browsere, som i øjeblikket er på markedet: Firefox, Internet Explorer (version 8 eller senere), Chrome, Safari og Opera. Derudover er EASTIN hjemmesiden designet til en hurtig browsing oplevelse ved alle båndbredder. Hjemmesidens layout er optimeret til skærme med en opløsning på 1024 x 768 pixels eller mere (hvilket tilgodeser 99 % af de skærme, der aktuelt er på markedet, ifølge w3schools.com, “Browser Display Statistics”, januar 2011); men takket være et omhyggeligt design og overensstemmelsen med ovenfor nævnte standarder er der fuldt tilfredsstillende browseroplevelser på enhver anden type bærbar computer eller anden bærbar enhed (smartphone, tablet, pad osv.).


Bemærkninger vedrørende WCAG 2.0 specifikationer.

”Retningslinjer for Tilgængeligt Webindhold (WCAG) 2.0 omfatter en bred vifte af anbefalinger til, hvordan webindhold kan gøres mere tilgængeligt. Ved at følge disse retningslinjer kan man sikre tilgængelighed for en større gruppe af mennesker med handicap, herunder blinde og svagsynede, døve og hørehæmmede, mennesker med indlæringshandicap, kognitive begrænsninger, begrænset bevægelighed, talehandicap og fotosensitivitet samt mennesker med kombinationer heraf. Ved at følge disse retningslinjer vil man også ofte i almindelighed gøre webindhold mere brugervenligt.” (kilde: ”Retningslinjer for tilgængeligt webindhold (WCAG) 2.0”, W3C anbefaling, 11. december 2008)

Overholdelse af Retningslinjer for Tilgængeligt Webindhold (WCAG 2.0) specifikationer på niveau AA gør EASTIN hjemmesiden browser-venlig for skærmlæsere og i almindelighed for alle browsere brugt at mennesker med synshandicap.

Specielt:

- alle fonte kan ændres i størrelse uden at påvirke layout (udseende) og læsbarhed af indholdet.

- tekstfarver og baggrundsfarver er designet med høj kontrast

Alle steder hvor det har været muligt, er brug af tabeller til at formatere sider undgået. Tabeller er kun brugt til at vise tabellerede data. I disse tilfælde er læsning gjort lettere ved at anvende de korrekte HTML koder, så som ”summaries”, ”captions” og ”headers”

- brugen af Javascript og Flash- baserede teknologier er brugt så lidt som muligt(eller begrænset så meget som muligt). Disse sider har altid en alternativ version med tilsvarende funktionalitet til rådighed for browsere der ikke understøtter disse funktionaliteter.

EASTIN hjemmesiden er opbygget ved hjælp af ”Dynamic HTML” teknikker, som kombinerer information og HTML opmærkning fra forskellige datakilder. Der er derfor enkelte sjældne tilfælde, hvor dele af indholdet på nogle sider muligvis ikke overholder de ovennævnte standarder.