Fortrolighedspolitik

Denne privatlivspolitik har udelukkende til hensigt at beskrive, hvordan vi indsamler og behandler personoplysninger via dette website. For enhver information om indsamling og behandling af personoplysninger, som udføres af andre websites, som der linkes til fra dette website, vil vi opfodre dig til at besøge de pågældende websites privatlivspolitik.

1. DATAANSVARLIG

EASTIN foreningen (The Global Assistive Technology Information Network), Piazzale Rodolfo Morandi 6, Milano, Italien, er dataansvarlig (herefter "dataansvarlig", "vores" eller "os").
Du er altid velkommen til at kontakte os ved at sende en e-mail til eastinassociation@gmail.com.


2. BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER OG FORMÅL MED BEHANDLING

2.1. IDENTIFIKATIONSDATA OG KONTAKTOPLYSNINGER
I nogle tilfælde vil du blive bedt om at oplyse personlige identifikationsdata (fx fornavn, efternavn) og kontaktoplysninger (inklusiv e-mailadresse), fx hvis du indsender en anmodning om information eller en anmodning om at tilføje et produkt til websitet. Disse data og oplysninger er nødvendige for os, så vi, eller vores kontakter, kan sende dig den ønskede information eller verificere og behandle anmodningen om tilføjelsen af et produkt til websitet.

Det er valgfrit, om du vil oplyse dine personoplysninger, men vi ikke kan følge op på din anmodning om information eller behandle din anmodning om tilføjelsen af nye produkter, hvis vi mangler dine personoplysninger. Behandlingen af personoplysninger til ovenstående formål kræver ikke dit samtykke, da det er nødvendigt for at svare på din anmodning.

2.2. INFORMATIONSSØGNING
Du kan søge på websitet og bruge dets værktøjer uden forudgående registrering på websitet.
Informationssystemet, og den software der anvendes på websitet, kan indsamle personoplysninger, som er forbundet med brugen af internetprotokoller. Oplysningerne kan omfatte følgende:
- De IP-adresser og domænenavne som du bruger, når du opretter forbindelse til websitet,
- URI (Uniform Ressource Identifier) fra dine forespørgsler,
- Tidspunktet for sådanne forespørgsler, hvordan du indsender dine forespørgsler,
- Størrelsen på de filer som du forespørger,
- Stauskoder fra webserveren (fx fejl, succes osv.)
- Alle andre parametre relateret til operativsystemet og det anvendte IT-miljø.

Vi indsamler ikke disse oplysninger for at kombinere dem med dine øvrige personoplysninger. Dog kan oplysningerne føre til identifikation af dig som bruger af dette website, hvis oplysningerne behandles eller kombineres med anden information, som er tilgængelig for tredjepart.
På grund af deres egenskaber kan disse oplysninger dog føre til din identifikation som bruger af denne webside, hvis oplysningerne behandles eller forbindes med andre oplysninger, som er tilgængelige for tredjepart.


3. COOKIES

Dette website bruger cookies. De cookies som bruges af “Google Analytics” til at analysere information om brugen af websitet anvendes udelukkende til statistiske formål og indsamling af aggregerede oplysninger. Anvendelsen af denne type cookies kræver ikke dit samtykke. Herunder finder du en liste over de cookies, der bruges af websitet:

EastinPortal_sessionCookie
Brugersession cookie.
Opbevaringsperiode: sessionstid

__utma
Bruges til at skelne mellem brugere og sessioner. Cookien oprettes når javascript-biblioteket aktiveres uden at der i forvejen findes en __utma cookie. Cookien opdateres hver gang data sendes til Google Analytics.
Opbevaringstid: 2 år fra oprettelse/opdatering.

__utmt
Bruges til at fremme anmodningshastigheden.
Opbevaringstid: 10 minutter.

__utmb
Bruges til at bestemme nye sessioner/besøg. Cookien oprettes når javascript-biblioteket aktiveres uden at der i forvejen findes en __utmb cookie. Cookien opdateres hver gang data sendes til Google Analytics.
Opbevaringstid: 30 minutter fra oprettelse/opdatering.

__utmc
Bruges sammen med __utmb coookien til, at bestemme om brugeren var i en ny session/i et nyt besøg.
Opbevaringstid: Slut på browsersession.

__utmz
Gemmer trafikken eller handlingen, som forklarer, hvordan brugeren nåede frem til websitet. Cookien oprettes når javascript-biblioteket aktiveres og opdateres hver gang der sendes data til Google Analytics.
Opbevaringstid: 6 måneder fra oprettelse/opdatering.

eastinCookieDisclaimer
Bruges til at kontrollere, at cookie-banneret er blevet vist korrekt for brugeren.
Opbevaringstid: 10 år

Du kan ændre dine præferencer omkring brugen af cookies og indstille din browser i forhold til dette. Hvis du bruger en af følgende browsere, kan du herunder finde instruktion om, hvordan du aktiverer eller deaktiverer funktionen ”Do not track”/"spor mig ikke":

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=da

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/da-dk/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track

Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/da/kb/hvordan-aktiverer-jeg-spor-mig-ikke-funktionen

Safari:
https://support.apple.com/da-dk/guide/safari/sfri40732/mac

Samsung Internet
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Edge
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/da-dk/privacy


4. MODTAGERE AF PERSONOPLYSNINGER

Personoplysninger behandles kun af udvalgte og autoriserede personer, som har tavshedspligt, og som har modtaget passende instruktion.

I visse tilfælde er vi, i forhold til de ovenfor beskrevne formål, afhængige af tredjepart service udbydere. I sådanne tilfælde sikrer vi, at disse udbydere giver tilstrækkelig garanti for overholdelse af relevant lovgivning for databehandling.

Vores hostingudbyder (Fondazione Don Gnocchi ONLUS) stiller, som databehandler, hostingtjenester til rådighed for os i deres lokaliteter på via Capecelatro 66, Milano, Italien.

Hvis du indsender en anmodning eller produktoplysninger, vil dine identifikations- og kontaktoplysninger blive tilgængelige for de kontakter i det/de lande, som anmodningen eller produktet vedkommer. De relevante kontakter vil rette direkte henvendelse til dig for at følge op på din anmodning/indsendelse af produktoplysninger. En liste over kontakter i de forskellige lande er tilgængelig under sektionen ”Eastin foreningen”. Hvis det land, som anmodningen er relevant for, er uden for det Europæiske Økonomiske samarbejdsområde, vil vi (med mindre landet allerede, efter Europa-kommissionens opfattelse, tilbyder passende garantier) sikre, at overførslen af oplysninger sker under passende garantier. Overførslen vil ske under den forståelse, at dette er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse.

Kontakten, som behandler din anmodning eller indsendelse vil fungere som uafhængig part. Vi anbefaler derfor, at du læser deres privatlivspolitik, og sætter dig ind i, hvordan de behandler dine personoplysninger.
Personoplysninger kan også blive videregivet til relevante myndigheder, efter retsgyldig anmodning, til retsforfølgelse af forbrydelser eller i tilfælde bestemt af loven.


5. OPBEVARINGSTID AF PERSONOPLYSNINGER

De personoplysninger, der indsamles til besvarelse af anmodninger/indsendelser af produktoplysninger slettes umiddelbart efter, at vi har behandlet din forespørgsel og videregivet dine data til den relevante kontakt.

Vedrørende opbevaring af cookies henvises til punkt 3.

Personoplysninger kan opbevares i længere perioder, hvis det er nødvendigt for at håndhæve eller beskytte juridiske rettigheder eller for at efterkomme en retmæssig anmodning fra en offentlig myndighed. Under alle omstændigheder opbevares personoplysninger kun så længe det er nødvendigt i forhold til disse formål.


6. DINE RETTIGHEDER
Du kan bruge dine rettigheder som anført under 15-21 i den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/676), herunder retten til, at få bekræftelse på eksistensen af dine oplysninger i vores database, at få adgang til dine personoplysninger og indhente oplysninger vedrørende behandling af dine personoplysninger (ret til adgang), at rette eller opdatere dine personoplysninger (ret til berigtigelse), at anmode om sletning af dine personoplysninger (ret til sletning), at anmode om begrænsning af databehandling (ret til begrænsning), at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, at overføre disse oplysninger til anden ansvarlig tilsynsførende (dataoverførsel) og, til enhver tid, at gøre indsigelse mod behandlingen af grunde som er relateret til dine forhold.

For at bruge disse rettigheder og for at få yderligere information om, hvordan vi behandler dine personoplysninger, bedes du kontakte EASTIN (vores administrative kontor) på følgende adresse:

EASTIN Association
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148 Milano, Italy
Phone +39 0240308283
Fax: +39 02 4048919

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med databeskyttelsesloven, har du ret til at indgive en klage til den relevante tilsynsmyndighed.