Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
06
Ortoser og proteser

Ortoser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som bruges til at tilpasse og understøtte strukturelle og funktionelle egenskaber ved muskler og skelet. Proteser er hjælpemidler, som anbringes udenpå kroppen, og som anvendes som erstatning for en helt eller delvist manglende legemsdel. Herunder hører fx kropsbetjente og ikke-kropsbetjente ortoser, proteser og ortopædisk fodtøj. Omfatter ikke endoproteser, som falder udenfor denne internationale standards anvendelsesområde.

06.15
Funktionelle neuromuskulære stimulatorer og hybride ortoser

Hjælpemidler beregnet til at kompensere for et tab af motorisk funktion ved hjælp af elektrisk stimulation, formelt betegnet FES. Herunder hører fx funktionelle elektriske stimulatorer og hybride ortosesystemer, der anvendes i forbindelse med mekaniske ortoser i hybride ortosesystemer. Stimulatorer (som ikke anvendes som ortoser), se 04 27.