Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
30
Hjælpemidler til fritidsaktiviteter

Hjælpemidler til at fremme en persons deltagelse i enhver form for leg, idræt eller hobby eller andre former for fritidsaktiviteter. Redskaber til at træne bevægelse, styrke og balance, se 04 48.

30.03
Hjælpemidler til leg

Hjælpemidler til deltagelse i spil med regler eller ustrukturerede eller uorganiserede spil og spontane fritidsaktiviteter.

30.09
Idrætsredskaber

Hjælpemidler til deltagelse i konkurrenceidræt samt uformelt eller formelt organiserede idrætsaktiviteter, udført alene eller i en gruppe.

30.12
Hjælpemidler til at spille og komponere musik

Hjælpemidler til at udøve, læse og skabe musik. Hjælpemidler til træning af stemme og tale, se 05 03 03. Hjælpemidler til træning af musikalske færdigheder, se 05 24 03.

30.15
Hjælpemidler til at fotografere og optage film og video

Udstyr, som bruges til at tage og behandle fotografier og udstyr til produktion af film eller videoer. Videooptagere og -afspillere, se 22 18 06.

30.18
Værktøj, materialer og udstyr til sløjd og husflid

Hjælpemidler til frembringelse af kunst og håndværk. Håndværktøj, se 28 15 03. Elektrisk håndværktøj, se 28 15 06.

30.27
Campingudstyr

Hjælpemidler til udendørs campering eller at rejse i en camper eller andet fritidskøretøj. Herunder hører fx telte og fritidskøretøjer. Biltilbehør og biltilpasninger, se 12 12.

30.30
Rygehjælpemidler

Hjælpemidler til at ryge cigaretter, cigarer og piber. Herunder hører tilpassede askebægere, lightere og cigaretholdere.

30.34
Hjælpemidler til husdyrpleje

Hjælpemidler til fodring, vask og anden pleje af husdyr.