Ohjattu haku - Yritykset

Valitse ISO apuvälineluokituksen numerokoodi (koodit ISO 9999:2011 version mukaan). Klikkaa "hae", jos haluat tuloslistan. Klikkaa numerokoodin kuvausta, jos haluat selata luokitusta.

ISO koodi
Kuvaus
04
APUVÄLINEET HENKILÖKOHTAISEEN LÄÄKETIETEELLISEEN HOITOON

Kohtaan sisältyvät välineet, jotka on tarkoitettu henkilön terveydentilan parantamiseen, seurantaan tai ylläpitämiseen. Kohtaan eivät sisälly apuvälineet, jotka on tarkoitettu vain terveydenhuollon ammattihenkilöiden käyttöön.

06
ORTOOSIT JA PROTEESIT

Ortoosit ovat ulkoisia apuvälineitä, joilla muutetaan hermo-, lihas- ja luustorakenteita ja niiden toimintaa. Proteesit ovat ulkoisia apuvälineitä, joilla korvataan kehon osia, jotka puuttuvat kokonaan tai osittain. Kohtaan sisältyvät esim. kehon omalla tai ulkoisella voimanlähteellä toimivat tukilaitteet ja proteesit, kosmeettiset proteesit ja ortopediset jalkineet. Kohtaan eivät sisälly endoproteesit, jotka eivät kuulu tämän kansainvälisen standardin soveltamisalaan.

09
HENKILÖKOHTAISEN HYGIENIAN JA SUOJAN APUVÄLINEET

Kohtaan sisältyvät esim. riisuutumis- ja pukeutumisvälineet, vartalon suojat, henkilökohtaiset hygieniavälineet, henkitorviavanne-, avanne- ja inkontinenssivälineet, fyysisiä ja fysiologisia ominaisuuksia mittaavat välineet ja sukupuolielämän apuvälineet. Syömisen ja juomisen apuvälineet, ks. 15 09.

12
LIIKKUMISEN APUVÄLINEET

Ortoosit ja proteesit, ks. 06. Kantamis- ja kuljetusvälineet, ks. 24 36. Apuvälineet esineiden kuljettamiseen työpaikalla, ks. 28 06.

15
KODINHOIDON APUVÄLINEET

Kohtaan sisältyvät esim. syömisen ja juomisen apuvälineet.

18
ASUNTOJEN JA MUIDEN TILOJEN VARUSTEET JA LISÄLAITTEET

Kohtaan sisältyvät esim. lepoon ja/tai työskentelyyn tarkoitetut huonekalut (pyörillä tai ilman) ja huonekalujen lisävarusteet sekä välineet ja laitteet asuntojen, työpaikkojen ja opetustilojen muuttamiseen. Pyöräsarjat, ks. 24 36 06. Ympäristöolosuhteita parantavat välineet, ks. 27 03.

22
KOMMUNIKOINNIN, TIEDONSAANNIN JA TIEDONVÄLITYKSEN APUVÄLINEET

Välineet, joiden avulla helpotetaan tiedon vastaanottamista, lähettämistä, tuottamista ja käsittelemistä eri muodoissa. Kohtaan sisältyvät esim. näkemisen, kuulemisen, lukemisen, kirjoittamisen ja puhelimenkäytön apuvälineet sekä merkinanto- ja hälytysvälineet ja tietotekniikka. Apuvälineet toimistotyön hallinnointiin sekä tietojen varastointiin ja hallintaan työp aikalla, ks. 28 21.

24
APUVÄLINEET ESINEIDEN JA LAITTEIDEN KÄSITTELYYN ja KULJETUKSEEN

Apuvälineet esineiden kuljettamiseen työpaikalla, ks. 28 06. Apuvälineet esineiden nostamiseen ja siirtämiseen työpaikalla, ks. 28 09.

27
Apuvälineet ympäristöolosuhteiden parantamiseen ja arviointiin

Välineet ja tarvikkeet, joilla parannetaan ja mitataan ympäristöolosuhteita. Apuvälineet työhön ja ammatilliseen koulutukseen, ks. 28.

28
Apuvälineet työhön ja ammatilliseen koulutukseen

Välineet, jotka täyttävät pääasiassa työssä ja ammatillisessa koulutuksessa käytettäville välineille asetetut vaatimukset. Kohtaan sisältyvät esim. ammatilliseen arviointiin ja koulutukseen soveltuvat koneet, laitteet, kulkuneuvot, työkalut, tietokonelaitteistot ja ohjelmistot, tuotanto- ja toimistovälineet, kalusteet ja tilat sekä tarvikkeet. Kohtaan eivät sisälly välineet, joita käytetään pääasiassa työympäristön ulkopuolella. Apuvälineet taitojen harjoittelemiseen, ks. 05. Liikkumisen apuvälineet, ks. 12. Asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet, ks. 18. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

30
VAPAA-AJAN VÄLINEET JA LEIKKIVÄLINEET

Välineet jotka on tarkoitettu leikkeihin, harrastuksiin, urheiluun ja muuhun vapaa-ajan viettoon.