Ohjattu haku - Yritykset

Valitse ISO apuvälineluokituksen numerokoodi (koodit ISO 9999:2011 version mukaan). Klikkaa "hae", jos haluat tuloslistan. Klikkaa numerokoodin kuvausta, jos haluat selata luokitusta.

ISO koodi
Kuvaus
28
Apuvälineet työhön ja ammatilliseen koulutukseen

Välineet, jotka täyttävät pääasiassa työssä ja ammatillisessa koulutuksessa käytettäville välineille asetetut vaatimukset. Kohtaan sisältyvät esim. ammatilliseen arviointiin ja koulutukseen soveltuvat koneet, laitteet, kulkuneuvot, työkalut, tietokonelaitteistot ja ohjelmistot, tuotanto- ja toimistovälineet, kalusteet ja tilat sekä tarvikkeet. Kohtaan eivät sisälly välineet, joita käytetään pääasiassa työympäristön ulkopuolella. Apuvälineet taitojen harjoittelemiseen, ks. 05. Liikkumisen apuvälineet, ks. 12. Asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet, ks. 18. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

28.03
Työpaikan huonekalut ja sisustuselementit

Pöydät, ks. 18 03. Valaisimet, ks. 18 06. Istuimet, ks. 18 09. Säilytyskalusteet, ks. 18 36. Apuvälineet ympäristöolosuhteiden parantamiseen, ks. 27 03.

28.06
Apuvälineet esineiden kuljettamiseen työpaikalla

Välineet, joilla lastia tai muita esineitä kuljetetaan tai siirretään pitempiä matkoja työpaikalla. Autot, pakettiautot ja kuorma-autot, ks. 12 10. Joukkoliikenteen kulkuneuvot, ks. 12 11. Kulkuneuvojen lisävarusteet ja muutokset, ks. 12 12. Vaihtoehtoiset ihmisvoimin liikuteltavat kulkuvälineet, ks. 12 27.

28.09
Apuvälineet esineiden nostamiseen ja siirtämiseen työpaikalla

Välineet, joilla nostetaan tai siirretään tarvikkeita, kuormia tai henkilöitä työympäristössä. Kohtaan sisältyvät esim. taljat, tasapainolaitteet, manipulaattorit, nostopöydät, nosto- ja siirtorobotit, teollisuusrobotit ja nosturit. Nostolaitteet, joilla nostetaan kulkuneuvoon henkilö, joka ei istu pyörätuolissa, ks. 12 12 15. Apuvälineet, joilla pyörätuolissa oleva henkilö pääsee kulkuneuvoon, ks. 12 12 18. Pyörätuolin kulkuneuvoon tai kulkuneuvon katolle nostavat laitteet, ks. 12 12 21. Siirtymisen ja kääntymisen apuvälineet, ks. 12 31. Henkilönnostolaitteet, ks. 12 36. Käsivarren, käden tai sormien toimintoja tai näiden toimintojen yhdistelmiä avustavat tai korvaavat välineet, ks. 24 18. Apuvälineet esineiden kuljettamiseen työpaikalla, ks. 28 06.

28.12
Apuvälineet esineiden kiinnittämiseen sekä niihin ylettymiseen ja tarttumiseen työpaikalla

Välineet, jotka turvaavat työvälineiden tarttumisen, kiinnipitämisen, kantamisen sekä asettelemisen helppoon käyttämiseen; Avustavat tuotteet, jotka auttavat tai korvaavat käsivarren, käden tai sormen käytön, tai näiden yhteiskäytön, katso >2418; Avustavat tuotteet kiinnitykseen, katso >2427

28.15
Työpaikalla käytettävät koneet ja työkalut

Työkalut, raskaat työvälineet sekä muut koneet, jotka on muokattu tai suunniteltu työpaikalla käytettäviksi.

28.18
Työpaikalla käytettävät testi- ja seurantalaitteet

Välineet ja ohjelmistot, joita käytetään tuotannon tai työprosessien määrälliseen tai laadulliseen arviointiin Kohtaan sisältyvät esim. laserit, anturilaitteistot ja ääntä voimistavat stetoskoopit. Fysikaaliset, fysiologiset ja biokemialliset testivälineet ja materiaalit, ks. 04 24. Kognitiivisten kykyjen testaus- ja arviointivälineet, ks. 04 25. Mittausvälineet, ks. 27 06.

28.21
Apuvälineet toimistotyön hallinnointiin sekä tietojen varastointiin ja hallintaan työpaikalla

Välineet, joista on apua töiden organisoinnissa, arkistoinnissa, järjestelyssä ja käsittelyssä hallinnollisella puolella. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

28.24
Työpaikan työturvallisuutta parantavat apuvälineet

Välineet, jotka auttavat ylläpitämään työpaikan terveellisyyttä ja työturvallisuutta sekä hallitsemaan ja parantamaan sen ympäristöolosuhteita. Koneiden ja työkalujen lisävarusteet, ks. 28 15 18.

28.27
Apuvälineet ammatilliseen arviointiin ja ammatilliseen koulutukseen

Välineet, tarvikkeet ja ohjelmistot, joilla arvioidaan soveltuvuutta ja kykyä johonkin ammattiin tai avustetaan henkilöä hankkimaan ja kehittämään perustason ja edistyneen tason ammattitaitoa. Oppimiskykyjen testaus- ja arviointivälineet, ks. 04 25 09. Kognitiivisten taitojen harjoitusvälineet, ks. 05 12. Perustaitojen harjoitusvälineet, ks. 05 15. Oppiaineiden harjoitusvälineet, ks. 05 18. Sosiaalisten taitojen harjoitusvälineet, ks. 05 27.