Valdoma paieška - Pagalbinių technologijų produktai

Ieškoti pagal ISO produktų klasifikaciją (kodai, apibrėžti ISO 9999:2016 standarte). (Norėdami gauti rezultatų sąrašą, pasirinkite produktų skaičių; norėdami naršyti klasifikaciją, pasirinkite kodo aprašą)

ISO kodas
Aprašas
N. Produktų
06
ĮTVARAI IR PROTEZAI

Įtvarai – tai išoriškai naudojami įtaisai, siekiant koreguoti struktūrines ir funkcines nervų-raumenų ir kaulų sistemų charakteristikas. Protezai – tai išoriškai naudojami įtaisai, siekiant pakeisti visiškai arba iš dalies nesančią ar trūkstamą kūno dalį. Apima, pvz., kūno valdomus ir išoriškai valdomus išoriniai įtvarus, protezus, kosmetinius protezus ir ortopedinę avalynę. Neįtraukiami endoprotezai, kurie nepriklauso šiam tarptautiniam standartui

06.03
Stuburo ir kaukolės įtvarai

Įtvarai, skirti struktūrinėms ir funkcinėms nervų-raumenų ir stuburo bei kaukolės kaulų sistemų charakteristikoms koreguoti; įtaisai gali būti pagaminti specialiai, kad atitiktų atskiro naudotojo funkcinius poreikius; iš anksto pagaminti įtaisai gali būti pritaikomi, kad tiktų atskiram naudotojui, arba jie gali būti iš karto tinkamai naudoti visiems naudotojams, jei reguliuoti neįmanoma arba to daryti nereikia

06.04
Abdukciniai įtvarai

Įtvarai, apimantys visą pilvą arba jo dalį

06.06
Rankos įtvarai

Įtvarai, skirti struktūrinėms ir funkcinėms nervų-raumenų ir rankų kaulų sistemų charakteristikoms koreguoti; įtaisai gali būti specialiai pritaikyti, pvz., kad atitiktų individualaus naudotojo funkcines reikmes, arba iš anksto pritaikyti, pvz., kad atitiktų tam tikrus funkcinius reikalavimus. Iš anksto pritaikyti įtaisai gali būti reguliuojami, t. y. pritaikomi individualiems naudotojams, arba paruošti naudoti, t. y. jų nebereikia reguliuoti norint pritaikyti individualiems naudotojams.

06.12
Kojos įtvarai

Įtvarai, skirti struktūrinėms ir funkcinėms nervų-raumenų ir kojų kaulų sistemų charakteristikoms koreguoti; įtaisai gali būti specialiai pritaikyti, pvz., kad atitiktų individualaus naudotojo funkcines reikmes, arba iš anksto pritaikyti, pvz., kad atitiktų tam tikrus funkcinius reikalavimus. Iš anksto pritaikyti įtaisai gali būti reguliuojami, t. y. pritaikomi individualiems naudotojams, arba paruošti naudoti, t. y. jų nebereikia reguliuoti norint pritaikyti individualiems naudotojams.

06.15
Funkciniai nervų-raumenų stimuliatoriai ir hibridiniai įtvarai

Įtaisai, naudojami prarastai motorinei funkcijai kompensuoti stimuliuojant elektra, oficialiai vadinami FES. Apima, pvz., funkcinius elektrinius stimuliatorius ir mišrias įtvarines sistemas, naudojamas su mechaniniais mišrių įvarinių sistemų įtvarais. Stimuliatoriai (nenaudojami kaip įtvarai), žr. 04 27

06.18
Rankos protezai

Dažniausiai vieno gamintojo pagamintas suderinamų komponentų rinkinys, kurį galima integruoti su bet kuriuo atskirai gaminamu komponentu norint sukurti įvairius rankų protezus. Apima, pvz., kosmetinius rankos protezus.

06.24
Kojos protezai

Dažniausiai vieno gamintojo pagamintas suderinamų komponentų rinkinys, kurį galima integruoti su bet kuriuo atskirai gaminamu komponentu norint sukurti įvairius kojų protezus. Apima, pvz., kosmetinius kojos protezus.

06.30
Ne galūnių protezai

Priemonės, visiškai arba iš dalies pakeičiančios nesamos kūno dalies (ne galūnės) išvaizdą ir (arba) funkciją