Riadené vyhľadávanie - Pomôcky - podporné technológie

Vyberte si niektorý ISO klasifikačný kód (podľa normy ISO 9999:2016). Kliknite na "číslo produktu", ak chcete získať zoznam výsledkov hľadania. Kliknite na popis kódu v prípade, že si prajete prehľadávať klasifikáciu.

Kód ISO
Popis
Počet produktov
28
POMOCKY PRE PRACOVNÉ AKTIVITY A ÚČASŤ V ZAMESTNANÍ

Výrobky určené na pomoc osobe pri vykonávaní všetkých aspektov práce, obchodu, povolania alebo profesie vrátane odborného vzdelávania. Patria sem napr. stroje, zariadenia, vozidlá, náradie, počítačový softvér, výrobné a kancelárske zariadenia, nábytok a zariadenia a materiály pre odborné posudzovanie a odbornú prípravu. Nepatria sem produkty, ktoré sa používajú hlavne mimo pracovného priestoru. Pomôcky na vzdelávanie a nácvik zručností, pozri> 05. Pomôcky na aktivity a participáciu čo sa týka mobility osoby a dopravy, pozri> 12. Nábytok, príslušenstvo a iné pomôcky na podporné činnosti v interiérových a exteriérových umelo vytvorených prostrediach, pozri> 18. Pomôcky na komunikáciu a manažment informácií, pozri> 22

28.15
Stroje a náradie na pracoviskách

Nástroje, ťažké zariadenia a iné stroje prispôsobené alebo určené na používanie človekom na pracoviskách

28.15.03
Ručne ovládané ručné náradie

Ručné zariadenia používané s využitím svalovej sily na prácu s materiálmi alebo látkami. Patria sem napr. skrutkovače, kliešte, frézy, pinzety, vákuové dvíhacie nástroje. Ručné náradie, materiály a zariadenia, pozri> 30 18

28.15.06
Ručné náradie s pohonom

Ručné prístroje s pohonom na prácu s materiálmi a látkami. Patria sem napr. vŕtačky, kompresory, brúsky. Ručné náradie, materiály a zariadenia, pozri> 30 18

28.15.09
Stroje na výrobu a spracovanie tovaru

Zariadenie, ktoré nepatrí medzi ručné, ktoré mení materiály počas výroby alebo spracovania, spája komponenty alebo materiály, oddeľuje obrobky alebo látky zmesi alebo aplikuje lepiace vrstvy na obrobky

28.15.12
Terénne, poľnohospodárske a stavebné stroje a zariadenia

Ručne ovládané zariadenia alebo zariadenia a vozidlá na ktorých sedí vodič na manipuláciu so zeleňou, mestskými a poľnohospodárskymi oblasťami alebo zariadeniami a vozidlami používanými v stavebníctve. Pomôcky pre záhradkárstvo a starostlivosť o trávnik na domáce použitie, pozri> 15 18

28.15.15
Čistiace stroje a zariadenia na pracoviskách

Ručné ovládané alebo stroje a zariadenia so sediacou obsluhou na mokré a chemické čistenie vnútorných alebo vonkajších priestorov alebo pracovných materiálov. Pomôcky na upratovanie domácností, pozri> 15 12

28.15.18
Príslušenstvo pre stroje a nástroje

Zabezpečenie na strojoch alebo nástrojoch na ochranu tela. Patria sem napr. ochranné štíty proti hoblinám. Pomôcky na ochranu tela nosené na tele, pozri> 09 06. Bezpečnostné zariadenia na pracoviskách a v ich okolí, pozri> 282418

28.15.21
Roboty na pracovisku

Programovateľné, stacionárne alebo mobilné zariadenia na zdvíhanie, polohovanie a manipuláciu s nákladom a inými predmetmi a na vykonávanie mechanických prác v závode. Systémy na ovládanie prostredia, pozri> 241303. Pomôcky na prenášanie a prepravu, pozri> 24 36. Pomôcky na prepravu predmetov na pracoviskách, pozri> 28 06