Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.39
Outputenheder

Herunder hører fx computerskærme, punktdisplays, printere, plottere og talesynteser. Kontormaskiner og kontorudstyr, se 28 21 09.

22.39.04
Visuelle displays

Hjælpemidler, som visuelt gengiver informationer fra fx en computer.

22.39.05
Taktile displays

Hjælpemidler, som taktilt formidler informationer fra en computer. Herunder hører fx punktdisplays og taktile grafiske displays.

22.39.06
Printere og plottere (grafskrivere)

Herunder hører punktprintere og -plottere.

22.39.07
Auditive displays

Hjælpemidler, som auditivt formidler information fx fra en computer gennem tale eller anden lyd. Herunder hører fx talesynteser.

22.39.12
Outputsoftware

Herunder hører software, som forstørrer tekst og grafik, som vises på en computerskærm, og software, som læser et display og transformerer det til tale (skærmlæser). Billedforstørrende videosystemer, se 22 03 18. Software til kontor og industri, se 28 21 12. Visuelle computerdisplays og tilbehør, se 22 39 04. Auditive computerdisplays, se 22 39 07.