Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
22
Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information

Hjælpemidler, der understøtter eller erstatter en persons evne til at modtage, sende, frembringe og bearbejde forskellige former for information, herunder kommunikation med sprog, tegn og symboler, modtagelse og produktion af meddelelser, deltagelse i samtaler og brugen af kommunikationsudstyr. Herunder hører fx hjælpemidler til at se, høre, læse, skrive, telefonere, varsle og alarmere, samt informationsteknologi. Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen, se 28 21.

22.03
Synshjælpemidler

Herunder hører forstørrelseshjælpemidler.

22.06
Hørehjælpemidler

Hjælpemidler, som koncentrerer, forstærker og modificerer lyd til personer med nedsat hørelse. Herunder hører også høreapparater med indbygget tinnitus maskering og telespoleudstyr. Hjælpemidler til lydstimulation, se 04 27 15.

22.09
Hjælpemidler til stemmedannelse

Hjælpemidler til at hjælpe en person, som har nedsat stemmekraft, med at tale ved brug af egen stemme. Mikrofoner, se 22 18 33. Højttalere, se 22 18 36.

22.12
Skrive- og tegnehjælpemidler

Hjælpemidler til at videregive information ved fremstilling af figurer, symboler eller skriftsprog. Vægtmanchetter, se 04 48 18. Materiale til udvikling af skrivefærdigheder, 05 03 09. Hjælpemidler til træning af tegne- og malefærdigheder, se 05 24 06.

22.15
Regnehjælpemidler

Computere og terminaler, se 22 33.

22.18
Hjælpemidler, som overfører lyd og billeder

Hjælpemidler, som overfører information i auditivt eller visuelt format, og produkter som kombinerer ovennævnte. Herunder hører diktafoner, notatapparater, DAISY-afspillere, radioer, IR-systemer, FM-systemer, digitale transmissionssystemer, teleslyngeudstyr, mikrofoner, headsets m.m. Visuelle computerdisplays og tilbehør, se 22 39 04.

22.21
Hjælpemidler til nærkommunikation

Hjælpemidler til kommunikation mellem personer, som befinder sig samme sted. Herunder hører hjælpemidler, som primært anvendes til nærkommunikation, men som også har mulighed for at understøtte fjernkommunikation. Hjælpemidler til fjernkommunikation, se 22 24. Hjælpemidler til stemmedannelse, se 22 09.

22.24
Hjælpemidler til fjernkommunikation

Hjælpemidler til telefoni og elektronisk netværkskommunikation. Herunder hører hjælpemidler, som primært anvendes til fjernkommunikation, men som også har mulighed for at understøtte nærkommunikation. Hjælpemidler til nærkommunikation, se 22 21.

22.27
Hjælpemidler til signalering, identificering, varsling, overvågning, tidsangivelse, planlægning og erindring

Dørklokker, fyrtårne, alarmer, kropsbårne symboler, afmærkninger, overvågningssystemer, ure, kalendere, hjælpemidler til planlægning og strukturering af aktiviteter, talende fotoalbums, medicinæsker med påmindelse m.m.

22.30
Læsehjælpemidler

Bladvendere, læsestativer og -puder, læsemasker, OCR udstyr, OCR programmer, software til multimediepræsentation og e-bogslæsere. Synshjælpemidler, se 22 03.

22.33
Computere og terminaler

Software til kontor og industri, se 28 21 12.

22.36
Inputenheder til computere

Computere og terminaler, se 22 33. Outputenheder til computere, se 22 39.

22.39
Outputenheder

Herunder hører fx computerskærme, punktdisplays, printere, plottere og talesynteser. Kontormaskiner og kontorudstyr, se 28 21 09.

22.42
Interaktive enheder til computere

Interaktive enheder til computere. Herunder hører smartboards.