Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
12
Hjælpemidler til personlig mobilitet og transport

Hjælpemidler, som skal støtte eller erstatte en persons evne til at færdes indendørs og udendørs, at forflytte sig fra et sted til et andet eller at bruge personlige eller offentlige transportmidler. Ortoser og proteser, se 06.  Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre indendørs og udendørs lokaliteter, se 18. Hjælpemidler til at betjene, bære, flytte og håndtere genstande og udstyr, se 24. Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser, se 28 06.

12.03
Ganghjælpemidler, som håndteres med en arm

Ganghjælpemidler, som bruges enkeltvis eller parvis, og hvor hver enkelt håndteres med en arm eller hånd. Tilbehør til ganghjælpemidler, se 12 07. Rulleborde, se 24 36 12

12.06
Ganghjælpemidler, som håndteres med begge arme

Ganghjælpemidler, som støtter brugeren, og som håndteres enten med begge arme eller med overkroppen. Tilbehør til ganghjælpemidler, se 12 07. Rulleborde, se 24 36 12.

12.07
Tilbehør til ganghjælpemidler

Produkter, som bruges sammen med ganghjælpemidler med et specifikt formål.

12.10
Biler, minibusser og lastbiler

Biler, minibusser og lastbiler til personlig brug og minibusser til brug ved offentlig transport, som er tilpasset førere eller passagerer med funktionsevnenedsættelse. Arbejdsvogne, trucks og lastbiler til arbejdspladser, se 28 06 04. Campingudstyr, se 30 27.

12.11
Kollektive transportmidler

Køretøjer beregnet til transport af grupper af mennesker som en del af offentligt eller kommercielt transportsystem. Herunder hører fx busser, togvogne, fly og sporvogne. Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser, se 28 06.

12.12
Biltilbehør og biltilpasninger

Udstyr som kan tilføjes til køretøjer eller ændringer af et køretøj som enten gør det muligt for en person med funktionsevnenedsættelse at føre køretøjet eller letter ind- og udstigningen eller ophold i køretøjet for personer med funktionsevnenedsættelse. Anhængere til biler, se 24 36 18. Campingudstyr, se 30 27.

12.16
Knallerter og motorcykler

Motorkøretøjer til stående befordring, se 12 17 06.

12.17
Andre motoriserede køretøjer

Herunder hører fx hjælpemidler til stående mobilitet, snescootere, terrængående køretøjer og go-carts. Biler med lav max-hastighed, se 12 10 06. Andre ikke-motoriserede køretøjer, se 12 27.

12.18
Cykler

Herunder hører cykler med hjælpemotor.

12.22
Manuelle kørestole

Hjælpemidler til kørende mobilitet, som giver siddende støtte til personer med begrænset mobilitet. Kørestolen skubbes frem af brugeren eller af en hjælper. Herunder hører kørestole med stå-funktion (kørestole, som også kan bruges til at rejse en person fra siddende til stående stilling), manuelle kørestole med rygfældning, sne-kørestole, strand-kørestole, kørestole til bassin og understel til kørestole. Flytbare toiletstole med hjul, se 09 12 03. Bade- og brusestole med og uden hjul, se 09 33 07. Rollatorer, se 12 06 06. Gangstole, se 12 06 09. Siddekøretøjer, se 12 27 04.

12.23
Motoriserede kørestole

Motoriserede hjælpemidler til kørende mobilitet som giver siddende støtte til personer med begrænset mobilitet. Motoren kan være elektrisk eller med forbrænding. Herunder hører motoriserede kørestole med ståfunktion (en kørestol som også kan bruges til at rejse en person fra siddende til stående stilling), motoriserede kørestole med rygfældning, kørestole med hejs eller tilt, sne-kørestole og strand-kørestole og understel til elkørestole.

12.24
Ekstraudstyr til kørestole

Udstyr, som bruges i forbindelse med kørestole. Ikke-kropsbårne engangshjælpemidler til absorbering af urin og afføring, se 09 30 42. Ikke-kropsbårne vaskbare hjælpemidler til absorbering af urin og afføring, se 09 30 45. Personløftere til forflytning af personer, som sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 18. Hjælpemidler til at bringe tomme kørestole op på eller ind i køretøjer, se 12 12 21. Hjælpemidler til fastgørelse af kørestole i køretøjer, se 12 12 24. Motoriserede trappekørere, se 12 17 03. Tilbehør til siddemøbler, se 18 10.

12.27
Andre ikke-motoriserede køretøjer

Andre motoriserede køretøjer, se 12 17. Cykler, se 12 18. Manuelle kørestole, se 12 22. Motoriserede kørestole, se 12 23.

12.31
Hjælpemidler til at skifte stilling

Personløftere til forflytning af personer, som ikke sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 15. Personløftere til forflytning af personer, som sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 18. Hjælpemidler til at løfte personer, se 12 36. Gelændere og støttegreb, se 18 18. Hjælpemidler til vertikal tilgængelighed, se 18 30.

12.36
Hjælpemidler til at løfte personer

Forflytningshjælpemidler til at løfte og (gen)placere en person for at muliggøre en ønsket aktivitet. Personløftere til forflytning af personer, som ikke sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 15. Personløftere til forflytning af personer, som sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 18. Hjælpemidler til vertikal tilgængelighed, se 18 30. Hjælpemidler til at løfte og genplacere produkter på arbejdspladser, se 28 09.

12.39
Orienteringshjælpemidler

Hjælpemidler til at orientere sig, finde vej, identificere eller genkende omgivelserne. Taktile materialer til gulve og trapper, se 18 33 15.