Søgning via klassifikation - Hjælpemidler

Klik på tallet i kolonnen ”Antal produkter” for at se alle produkter i gruppen. Klik på klassifikationsgruppen for at gå til næste niveau i klassifikationen.

ISO Kode
Beskrivelse
Antal produkter
28
Hjælpemidler til beskæftigelse og deltagelse i arbejde

Hjælpemidler til at støtte en person i at engagere sig i alle aspekter af et job, handel, erhverv eller profession, herunder erhvervstræning. Herunder hører fx maskiner, apparater, køretøjer, værktøjer, software, produktion og kontorudstyr, møbler og faciliteter og materialer til erhvervsvurdering og erhvervstræning. Undtaget er produkter, der hovedsagelig anvendes uden for arbejdsmiljøet. Hjælpemidler til undervisning og træning i færdigheder, se 05. Hjælpemidler til aktiviteter og deltagelse i forbindelse med personlig mobilitet og transport, se 12. Hjælpemidler til indretning og tilpasning af boligen og andre lokaler, se 18. Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information, se 22.

28.03
Møbler og møbelelementer til arbejdspladsen

Borde, se 18 03. Belysningsarmaturer, se 18 06. Siddemøbler, se 18 09. Opbevaringsmøbler, se 18 36. Hjælpemidler til tilpasning og forbedring af nærmiljøet, se 27 03.

28.06
Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser

Hjælpemidler til transport og flytning af gods og andre genstande over længere afstande på arbejdspladsen. Biler, minibusser og lastbiler, se 12 10. Kollektive transportmidler, se 12 11. Biltilbehør og biltilpasninger, se 12 12. Andre ikke-motoriserede køretøjer, se 12 27.

28.09
Hjælpemidler til at løfte og genplacere produkter på arbejdspladser

Hjælpemidler til at hæve eller genplacere materiale, gods eller personer i arbejdsrelaterede omgivelser. Herunder hører taljeblokke, stabilisatorer, håndteringssystemer, løfteborde, løfte- og placeringsrobotter, industrielle robotter, kraner. Personløftere til forflytning af personer, som ikke sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 15. Personløftere til forflytning af personer, som sidder i kørestol, ind og ud af køretøjer, se 12 12 18. Hjælpemidler til at bringe tomme kørestole op på eller ind i køretøjer, se 12 12 21. Hjælpemidler til at skifte stilling, se 12 31. Hjælpemidler til at løfte personer, se 12 36. Hjælpemidler, som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse, se 24 18. Hjælpemidler til transport af genstande på arbejdspladser, se 28 06.

28.12
Hjælpemidler til at fiksere, række og gribe genstande på arbejdspladser

Hjælpemidler til at fiksere, gribe, holde, bære, håndtere og placere arbejdsudstyr for at gøre det let at bruge. Hjælpemidler som støtter eller erstatter arm-, hånd- eller fingerfunktion eller en kombination af disse, se 24 18. Hjælpemidler til fastgøring af produkter, se 24 27.

28.15
Maskiner og værktøj til brug på arbejdspladser

Værktøj, tungt udstyr og andre maskiner tilpasset eller udviklet til, at en person kan bruge det på arbejdspladser.

28.18
Udstyr til test og monitorering på arbejdspladser

Udstyr og software til kvantitativ og kvalitativ analyse i produktionen eller arbejdsprocessen. Herunder hører fx lasere, følere, stetoskoper med forstærkning af input. Fysisk, fysiologisk og biokemisk testudstyr og testmaterialer, se 04 24. Udstyr og materialer til kognitive tests, se 04 25. Måleinstrumenter, se 27 06.

28.21
Hjælpemidler til administrative kontoropgaver, lagring og håndtering af information på arbejdspladsen

Udstyr til at organiser, arkivere, sortere og udføre arbejde på en administrativ arbejdsplads. Hjælpemidler til håndtering af kommunikation og information, se 22.

28.24
Hjælpemidler til beskyttelse af helbred og sikkerhed på arbejdspladser

Hjælpemidler, som skal sikre helbred og sikkerhed og kontrollere og forbedre arbejdsmiljøet. Tilbehør til maskiner og værktøj, se 28 15 18.

28.27
Hjælpemidler til vurdering af erhvervsevne og erhvervstræning

Udstyr, materialer eller software til evaluering af egnethed og anlæg for et erhverv, eller som støtter en person i erhvervelse eller udvikling af basale og komplekse erhvervsevner. Hjælpemidler til træning af kognitive færdigheder, se 05 12. Hjælpemidler til træning af grundlæggende færdigheder. Hjælpemidler til træning i undervisningsfag, se 05 18. Hjælpemidler til træning af sociale færdigheder, se 05 27.