Juurdepääsetavuse põhimõtted

Eastini veebilehekülg on kujundatud moodsaima dünaamilise HTML-tehnoloogia abil ning järgib World Wide Webi konsortsiumi (W3C) uusimaid standardeid ja juurdepääsetavussoovitusi.

Kõik sellel veebisaidil olevad lehed on kooskõlas järgmiste W3C standarditega:

- XHTML 5
- CSS 3
- WCAG 2.0 level AA

Tänu sellele kuvavad Eastini veebisaidi lehti korrektselt ja tõhusalt peaaegu kõik turul saadaolevad brauserid: Chrome, Firefox, Edge, Internet Explorer, Safari ning Opera. Lisaks võimaldab Eastini veebisait kiiret sirvimist, mistahes ülekandekiirusega võrgu korral. Veebisaidi paigutus on optimeeritud igasuguste definitsioonidega kuvarite jaoks. Läbimõeldud kujundus ja kooskõla eelmainitud standarditega tagavad selle, et meie veebisaiti on võimalik sirvida mis tahes lauaarvutis või kaasaskantavas seadmes (nutitelefonis, tahvelarvutis jne).

Teave WCAG 2.0 kohta

Veebisisu juurdepääsetavussuunised „Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0“ hõlmavad mitmeid soovitusi veebisisu juurdepääsetavamaks muutmiseks. Nende juhiste järgimine tagab veebisisu parema juurdepääsetavuse eri tüüpi puudega inimestele, sh pimedatele, kurtidele, nägemis-, kuulmis-, kõne- ja liikumispuudega inimestele ning õppimisraskustega ja kognitiivsete häiretega või valgustundlikkuse all kannatavatele või liitpuudega inimestele. Üldjuhul hõlbustab nende suuniste järgimine veebisisu kasutamist ka kõigi teiste kasutajate jaoks. (Allikas: W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0”, December 2008).

Vastavus veebisisu juurdepääsetavussuuniste (WCAG) 2.0 taseme AA nõuetele muudab Eastini veebisaidil liikumise ekraanilugejate ning teiste nägemispuudega inimeste kasutatavate programmide jaoks lihtsamaks.

Muu seas tähendab see järgmist:

- kõikide fontide suurust saab muuta, ilma et paigutus või sisu loetavus selle all kannataks;

- teksti ja tausta värvid tagavad kõrge kontrastsuse;

- võimaluse korral on lehtede vormindamisel välditud tabelite kasutamist. Tabeleid on kasutatud vaid andmete esitamiseks: sel juhul hõlbustavad lehe sirvimist asjakohased HTML-sildid (nt kokkuvõtted, alapealkirjad ja päised);

- Javascripti- ja Flashi-põhiste tehnoloogiate kasutamist on vähendatud nii palju kui võimalik. Sellist tehnoloogiat kasutavatest lehtedest on peaaegu alati saadaval ka samu funktsioone pakkuvad alternatiivversioonid nende brauserite jaoks, mis Javascripti- ja Flashi-põhiseid tehnoloogiaid ei toeta.

Kuna Eastini veebisaidi loomisel on kasutatud dünaamilist HTML-tehnoloogiat, mis ühendab eri allikatest pärineva teabe ja HTML-märgistuse, ei pruugi erandjuhtudel mõne lehe sisu osaliselt ülalmainitud standarditele vastata.