Teie abi- ja hõlbustusvahendite andmebaas rahvusvaheliselt

EASTIN on rahvusvaheline võrgustik, mis pakub teavet abi- ja hõlbustusvahendite kohta. See on kõige laiahaardelisem sellealane veebiteenus tänu partnerite ühistele pingutustele ja Euroopa Komisjonile, kes projekti alguses osaliselt finantseeris.

Võrgustiku keskmeks on EASTIN-i veebisait www.eastin.eu. Siit võivad kõik huvilised leida vajalikku teavet igapäevaelu või töö jaoks: abi- ja hõlbustusvahendite lõppkasutajad (erivajadustega inimesed ja nende pereliikmed), tervise- ja sotsiaalteenuste töötajad, abi- ja hõlbustusvahendite tootjad või edasimüüjad; teadlased, abi- ja hõlbustusvahendite pakkumisega tegelevad ametiasutused.

EASTIN-i veebisait on lihtsasti kasutatav vahend, mis samaaegselt avab „ukse“ erinevatesse riiklikesse andmebaasidesse ning võimaldab osaliselt informatsiooni tõlkimist emakeelde. See saab olla abiks, et analüüsida, võrrelda ja valida ajakohased ning parimad vajadustele vastavad lahendused.

Kui soovite otsida teavet abi- ja hõlbustusvahendite kohta, kasutage otsingut “Abi- ja hõlbustusvahendid”. Otsingut saab teostada nii toote klassifikatsiooni, märksõnade, tootemargi või tootja nime järgi. Otsingut on võimalik piirata toote sisestamise kuupäeva järgi või teha otsingut kombineeritud parameetritega.

Kui soovite otsida informatsiooni organisatsioonide kohta, mis on seotud abi- ja hõlbustusvahendite tootmise või pakkumisega, kasutage otsingut “”Ettevõtted”, tehes sealt vastav valik.

Kui soovite otsida abi- ja hõlbustusvahenditega seotud informatsiooni, nagu näiteks juhtumianalüüsid, ideed teatud probleemide ületamiseks ja faktilehed, kasutage otsingut “Raamatukogu”. See informatsioon võib sisaldada artikleid (nt pakkumaks nõu abivahendi valikul), korduma kippuvaid küsimusi, juhtumikirjeldusi, ideid (lühikirjeldused teatud probleemide kohta illustreerimaks, kuidas neid oleks võimalik ületada) jm tüüpi informatsiooni.

Kui Teil on küsimus EASTIN-i partnerile, tavaliikmele või riiklikule kontaktorganisatsioonile, siis kasutage teabepäringut.

Kui olete abi- või hõlbustusvahendi tootja ja soovite taotleda toote lisamist EASTIN-i andmebaasi, siis valige “Esita toode”.

“EASTIN-i partnerid” sisaldab EASTIN-i partnerorganisatsioonide kontaktandmeid ja veebiaadresse.

“Dokumendid” sisaldab avalikke materjale, mida saab alla laadida.

“Koostööpartnerid” on seotud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni GATE initsiatiiviga (Global Collaboration on Assistive Technology). EASTIN-i võrgustik panustab sellesse strateegilisse initsiatiivi.

EASTIN-i teabesüsteem sai alguse 2005.aastal Euroopa Liidu toel programmi eTEN raames. 2006.aastal loodi oma finantseeritud ühendus, et EASTIN-i süsteemi ja EASTIN-i võrgustikku ülal hoida ja edasi arendada. Järk-järgult lisandus liikmeid: algselt Euroopa Liidust, hiljem teistest riikidest.

2008.aastal võitis EASTIN preemia Saksa konkursil "Ideenpark Gesundheitswirtschaft" ja Itaalias auhinna "PKM 360° Giorgio Sacerdoti Award". Viimased tunnustasid EASTIN-it efektiivse teadmusjuhtimise näitena tervishoiu- ja sotsiaalsektoris, mis tähelepanuväärselt panustab abi- ja hõlbustusvahendite edendamisesse Euroopas ja üle kogu maailma. EASTIN-i veebileht kujundati mitmel korral ümber, et tehnoloogia viimaste saavutuste abil tagada selle parim võimalik toimimine. Nüüd töötab veebileht paljudes keeltes ja tagastab teabe kasutaja valitud keeles ka siis, kui originaaldokumendid EASTIN-i andmebaasides on erinevates keeltes. Juhul kui originaaldokument sisaldab ka “vaba teksti”, tõlgitakse see automaatselt inglise keelde.

Mis on ISO-koodid?

Levinuim viis abi- ja hõlbustusvahendite klassifitseerimiseks on rahvusvaheline standard ISO 9999. Sellest standardist lähtuvalt on üles ehitatud ka EASTIN-i andmebaasi sisu.

ISO 9999 on kolmetasandiline klassifikatsioonisüsteem, mis jaotab abi- ja hõlbustusvahendid “kategooriatesse” (näiteks liikumine, suhtlemine, vaba aeg jne), seejärel väiksematesse “alamkategooriatesse” (näiteks kategooria “liikumine” alla kuuluvad: elektrilised ratastoolid, autokohandused jne) ning viimaks veel omakorda väiksemateks “jaotisteks”. Kategoriseerimisel kasutatakse numbrilist koodi. Näiteks kõrvataguste kuulmisabivahendite kood on 22.06.15, kus esimesed kaks numbrit tähistavad suhtlus- ja teabevahetuse abivahendeid (22), järgnevad kaks numbrit viitavad kuulmisabivahenditele (22.06) ning viimased kaks numbrit tähistavad kitsamalt kõrvataguseid kuulmisabivahendeid (22.06.15).

Parim viis ISO 9999 ülesehitusega tutvumiseks on klõpsata abi- ja hõlbustusvahendite otsingule ja valida sealt “ISO otsing”. Seal saab uurida selle “ISO puu” ülesehitust ja erinevate klasside sisu.

Sarnaselt teistele rahvusvahelistele standarditele, vaadatakse ISO 9999 standardit üle järjepidevalt, seda vastavalt Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni reeglitele. Kasutusel on viimane, 2016.aastal heaks kiidetud versioon (ISO 9999:2016).