Kasutustingimused– www.eastin.eu

Enne selle veebisaidi kasutamist (edaspidi, “veebisait”), palun lugege kasutustingimusi.

Kasutades seda veebisaiti nõustute, et olete seotud kasutustingimustega. EASTIN-i ühendus (edaspidi “EASTIN”) omab õigust kasutustingimusi läbi vaadata ja ümber teha ilma eelneva etteteatamiseta; kasutades seda veebilehte olete nõus, et olete seotud nende tehtud muudatustega. Kui leiate, et kasutustingimused on ebaaktsepteeritavad, peate koheselt lõpetama selle veebilehe kasutamise. See veebileht on loodud ainult Teie isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks.

INTELLEKTUAALOMAND

Selle veebisaidi sisu, nagu näiteks tekst, graafika, disain, pildid, videod, teave, andmed, nuppude ikoonid, tarkvara, informatsioon, andmebaas, failid, kaubamärgid, logod jm EASTIN-i sisu (kokku “EASTIN-i sisu”), on kaitstud autoriõiguse, patentide jt seaduste ning regulatsioonidega. Sellel veebisaidil kajastuvat ei või tõlgendada mis iganes litsentsi või õiguse osas läbirääkimisena, selgesõnaliselt või kaudse vihjena, nii meie intellektuaalomandiõiguste osas või mis iganes kolmanda osapoole intellektuaalomandiõiguste osas. Te ei või kasutada, alla laadida, muuta, kopeerida, teha kättesaadavaks kolmandatele osapooltele, avaldada, edastada, üle viia, tõlkida, jagada, tervikuna või osaliselt, mis iganes vormis ja vahenditega, mis iganes EASTIN-i sisu, kui ei ole olemas selle kohta eelnevat kirjalikku EASTIN-i või kompetentse kolmanda osapoole luba.

SELLE VEEBISAIDI PAKUTUD INFORMATSIOON

Sellel veebisaidil pakutud informatsioon, sh informatsioon abivahendite kohta andmebaasidest, mida see veebileht kasutab, omab ainult informatiivset eesmärki. EASTIN jätab endale õiguse ajutiselt või alaliselt teisendada, muuta, peatada või kustutada esitatavat informatsiooni ilma eelneva etteteatamiseta.

LAHTIÜTLEMINE VASTUTUSEST

Teadvustate, et kogu informatsioon, mis puudutab tooteid, mida pakutakse sellel veebisaidil, pärineb tootjate või edasimüüjate pakutud informatsioonist.
EASTIN ei monitoori sellel veebisaidil toodete kohta esitatud informatsiooni ja ei ole ka selle eest vastutav. EASTIN ei garanteeri ülal toodud informatsiooni täpsust, täielikkust või kasulikkust.
Peate nõustuma, et peate hindama ja kandma kõik riskid, mis on seotud mis iganes informatsiooni kasutamisega, mis on toodud välja sellel veebilehel.

EASTIN ei ole vastutav mis iganes otsese või mitteotsese kahju eest, mis tuleneb Teie poolsest selle veebilehe informatsiooni kasutamisest, seda isegi juhul, kui informatsioon on ebakorrektne või juhul kui seda on muutnud elektrooniline viirus või teised sarnased faktorid.
Võite informeerida EASTIN-it mis iganes vea või defekti kohta, kirjutades aadressile eastinassociation@gmail.com. EASTIN püüab anda endast parima, et probleemi võimalikult kiiresti uurida ja leida sobiv abinõu.

TOOTED

EASTIN ei paku sel veebilehel kuvatud kolmanda osapoole toodete kvaliteedi või olemuse esindamist või mis iganes muud esindamist, luba või garantiid. Mis iganes selline ettevõtmine, esindamine, luba või garantii antakse ainult sellise kolmanda osapoole toodete tootja või pakkuja poolt, tingimustel, millega on nõus see tootja või varustaja.

VÄLINE SISU

EASTIN ei ole vastutav kolmanda osapoole veebilehe või dokumendi, materjalide, tarkvara, sisu, ressursside eest, mis on seotud veebilehega (kokku “Väline sisu”). EASTIN ei esinda ega loo garantiid informatsiooni või arvamuste täpsuse, väärtuse, rikkumatuse, terviklikkuse või autentsuse kohta, mis sisalduvad sellises välises sisus. Mis iganes link välisele sisule ei või olla koostatud meie poolse heakskiiduna sellele välisele sisule või seal kirjeldatud toodetele või teenustele. Kui otsustad välist sisu lähemalt vaadata, siis see on Teie risk.

VASTUTUSEST VABASTUS
Te olete nõus kaitsma, mitte kahjustama EASTIN-it, selle partnereid ja tavaliikmeid ja nende vastavaid ametnikke, direktoreid, töötajaid ja esindajaid, mis iganes väidete, tegevuste või nõuete eest ja vastu, sh piiramatute õiguslike ja muude tasude eest, ning korvama tekitatud kahjud.

TÄIELIK KOKKULEPE

Need kasutustingimused moodustavad täieliku kokkuleppe, mis puudutab Teie juurdepääsu sellele veebilehele ja selle kasutust.

RAKENDUVAD SEADUSED – VAIDLUSTUSED

Need kasutustingimused juhinduvad ja on kooskõlas Itaalia seadustega.