Privaatsuspoliitika

Selle privaatsuspoliitika eesmärgiks on pelgalt kirjeldada, kuidas me läbi selle veebilehele (“veebileht”) kogume ja kasutame isikuandmeid. Mis iganes info kohta, mis puudutab isikuandmete kogumist ja töötlemist, mida viivad läbi teised selle veebilehega ühendatud veebilehed, soovitame külastada nendel veebilehtedel saada olevat privaatsuspoliitikat.

1. KONTROLLER

EASTIN-i ühendus (Rahvusvaheline abi- ja hõlbustusvahendite teabevõrk), mille ruumid asuvad Milanos, Piazzale Rodolfo Morandi 6, Itaalias, on andmete kontroller (edaspidi, “kontroller”, “meie” või “meid”).

Teil on võimalik meiega igal ajal kontakteeruda, saates e-maili aadressile eastinassociation@gmail.com.


2. TÖÖDELDAVAD ISIKUANDMED JA TÖÖTLEMISE EESMÄRGID

2.1. IDENTIFITSEERIMISANDMED JA KONTAKTANDMED

Mõnedel juhtudel võite Te anda vabatahtlikult enda identifitseerimist võimaldavaid andmeid (nt nimi, eesnimi) ja kontaktandmeid (sh e-maili aadress), nt esitades infopäringut või esitades soovi lisada toode veebilehele. Nende andmete andmine on vajalik, et võimaldada meil, või meie kontaktisikutel saata Teile soovitud informatsioon või kontrollida üle esitatud toode ja sellega edasi tegeleda.

Isikuandmete andmine on vabatahtlik, kuid kui isikuandmed puuduvad, siis me ei saa edasi minna Teie esitatud päringuga / uue tootega. Neil eesmärkidel isikuandmete töötlemine ei vaja Teie spetsiifilist nõusolekut, sest oluline on vastata Teie päringule.

2.2. INFORMATSIOONI LEHITSEMINE

Te saate lehitseda veebilehte ja kasutada selle vahendeid ilma eelneva registreerumiseta veebilehel.

Selle veebilehe käigus hoidmiseks kasutatav infosüsteem ja tarkvara võivad koguda isikuandmeid, mis on seotud internetiprotokollide kasutusega. Informatsioon võib sisaldada järgnevat:
- IP-aadressid, domeeni nimed, mida kasutad, kui ühendud veebilehega,
- Teie päringute URI (Uniform Resource Identifier),
- selliste päringute aeg ja esitamise viis,
- vastuseks saadavate failide suurus,
- serverist koodi number, mis on seotud vastuse staatusega (näiteks viga, edukalt sooritatud jne) ja
- mis tahes muu parameeter, mis on seotud operatsioonisüsteemiga ja kasutatud IT keskkonnaga.

Selle informatsiooni kogumise eesmärgiks ei ole selle seostamine Teie isikuandmetega. Samas nende tunnuste kaudu võib see informatsioon viia Teie identifitseerimiseni selle veebilehe kasutajana juhul, kui informatsiooni töödeldakse või kombineeritakse muu informatsiooniga, mis on kättesaadav kolmandatele osapooltele.


3. KÜPSISED

See veebileht kasutab küpsiseid, st küpsis, mida kasutab “Google Analytics”, et analüüsida informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ainult statistilistel eesmärkidel, kogudes koondatud informatsiooni. Seda tüüpi küpsiste paigaldamine ei vaja Teie nõusolekut. Leiate allpool nimekirja küpsistest, mida veebileht kasutab:

EastinPortal_sessionCookie
Kasutaja seansi küpsis
Salvestusperiood: Seansi aeg

__utma
Kasutatakse, et eristada kasutajaid ja seansse. Küpsis luuakse kui javascript rakendub ja __utma küpsiseid ei eksisteeri. Küpsist uuendatakse iga kord, kui andmed saadetakse Google Analytics-isse.
Salvestusperiood: 2 aastat loomisest / uuendamisest

__utmt
Kasutatakse päringu määra ahendamiseks (ingl k “Used to throttle request rate.”)
Salvestusperiood: 10 minutes

__utmb
Kasutatakse, et kindlaks teha uued seansid/külastused. Küpsis luuakse, kui javascript rakendub ja __utmb küpsiseid ei eksisteeri. Küpsist uuendatakse iga kord, kui andmed saadetakse Google Analytics-isse.
Salvestusperiood: 30 minutit loomisest / uuendamisest

__utmc
Opereeritud koos utmb küpsisega, et kindlaks teha kas kasutaja oli uuel seansil/külastusel.
Salvestusperiood: Brauseri seansi lõpp

__utmz
Salvestab liikumise allika või käigu, mis seletab lahti, kuidas kasutaja jõudis lehele (ingl k “Stores the traffic source or campaign that explains how the user reached your site”). Küpsis luuakse, kui javascript rakendub ja seda uuendatakse iga kord, kui andmed saadetakse Google Analytics-isse.
Salvestusperiood: 6 kuud loomisest / uuendamisest

eastinCookieDisclaimer
Kasutatakse, et kinnitada, et küpsise pealkiri on kasutajale kuvatud korrektselt.
Salvestusperiood: 10 aastat

Võite muuta küpsiste kasutamise eelistusi, seadistades enda brauseri vastavalt. Kui kasutate mõnda allolevatest brauseritest, saate vaadata tunnuse “ära järgne” (ingl k "do not track") aktiveerimise või deaktiveerimise juhiseid siit:

Google Chrome:
https://support.google.com/chrome/answer/2790761?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Internet Explorer:
https://support.microsoft.com/en-en/help/17288/windows-internet-explorer-11-use-do-not-track
Mozilla Firefox
https://support.mozilla.org/en-US/kb/how-do-i-turn-do-not-track-feature

Safari:
https://support.apple.com/en-gb/guide/safari/sfri40732/mac

Samsung Internet
https://www.samsung.com/us/support/owners/app/samsung-internet

Opera
https://help.opera.com/en/latest/security-and-privacy/#tracking

Edge
https://microsoftedgewelcome.microsoft.com/en-us/privacy

4. ISIKUANDMETE SAAJAD

Isikuandmeid töötletakse ainult tuvastatud ja volitatud personali poolt, kes on seotud konfidentsiaalsusnõuetega ja on vastavalt instrueeritud.

Eespool kirjeldatud eesmärkide saavutamiseks toetume me osadel juhtudel kolmandast osapoolest teenuseosutajatele. Sellistel juhtudel tagame, et need osutajad pakuvad piisavalt garantiisid, et töötlemine vastaks nõuetele, mis tulenevad vastavatest regulatsioonidest.

Fondazione Don Gnocchi ONLUS pakub meile tuge andmete töötlejana nende ruumides Milanos, via Capecelatro 66, Itaalias.

Kui esitate päringu või toote, siis Teie isiku- ja kontaktandmed tehakse kättesaadavaks vastavate riikide, millele päring või toote esitamine viitab, kontaktidele. Viimased võtavad Teiega otse ühendust. Nimekiri kontaktide kohta erinevates riikides on kättesaadav sektsioonis “EASTIN-i partnerid”. Kui esitamise seisukohast oluline riik on väljastpoolt Euroopa Majanduspiirkonda (v.a kui see riik juba pakub Euroopa komisjoni hinnangul piisavaid garantiisid), siis kindlustame, et vajadusel edastatakse päring/toode antud juhtumile vastavalt asjakohaste garantiidega.

Kontakt(id), kes võtab/(võtavad) käsile Teie päringu / esitatu, tegutsevad autonoomsete kontrolleritena; seetõttu julgustame Teid lugema nende privaatsuspoliitikat, et mõista, kuidas nemad võivad töödelda Teie isikuandmeid.

Isikuandmed võidakse avalikustada ka pädevatele institutsioonidele õiguspärase nõude alusel kuritegude eest süüdi mõistmiseks või seaduses ette nähtud juhtudel.

5. ISIKUANDMETE SALVESTUSPERIOOD

Kogutavad isikuandmed, mida kasutatakse vastamaks esitatud päringule või tootele, kustutatakse koheselt pärast seda, kui oleme töötlenud Teie päringu ja edastanud Teie andmed vajalikele kontaktidele.

Küpsiste salvestamise kohta pöörduge punkti 3.

Isikuandmeid võidakse säilitada pikemat aega seal, kus on vaja teostada või kaitsta seaduslikke õigusi või täita avaliku võimu õiguspärast nõuet. Igal juhul hoitakse isikuandmeid rangelt selle perioodi vältel, mis on nende eesmärkide täitmiseks hädavajalik.

6. TEIE ÕIGUSED

Võite kasutada enda õiguseid, nagu on välja toodud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklites 15-21 (Regulation EU 2016/679), kus rakendatav, sh õigus saada kinnitus, et Teie andmed on meie andmebaasis, pääseda ligi enda isikuandmetele ja saada informatsiooni, mis on seotud Teie isikuandmete töötlemisega (õigus ligipääsule), korrigeerida või uuendada enda isikuandmeid (õigus korrigeerimisele), paluda isikuandmete kustutamist (õigus kustutamisele), paluda piirata andmete töötlemist (õigus piirata), saada Teie isikuandmeid struktureeritud, tavaliselt kasutusel olevas ja masinloetavas formaadis, viia need andmed teise kontrollerisse (andmete teisaldatavus), ja vaidlustada töötlemist igal ajahetkel põhjustel, mis on seotud Teie olukorraga (õigus vaidlustada).

Teostamaks neid õigusi ja saamaks täiendavat informatsiooni Teie andmete töötlemise kohta, palun võtke ühendust EASTIN-iga (meie administratiivne kontor) järgneval aadressil:

EASTIN-i ühendus
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus
via Capecelatro 66, 20148 Milano, Italy
Tel +39 0240308283
Faks: +39 02 4048919
E-post: eastinassociation@gmail.com

Juhul kui usute, et Teie isikuandmete töötlemine ei ole vastavuses andmekaitse alase regulatsiooniga, on Teil õigus esitada kaebus pädevale järelevalveorganile.