Ohjattu haku - Yritykset

Valitse ISO apuvälineluokituksen numerokoodi (koodit ISO 9999:2011 version mukaan). Klikkaa "hae", jos haluat tuloslistan. Klikkaa numerokoodin kuvausta, jos haluat selata luokitusta.

ISO koodi
Kuvaus
28
Apuvälineet työhön ja ammatilliseen koulutukseen

Välineet, jotka täyttävät pääasiassa työssä ja ammatillisessa koulutuksessa käytettäville välineille asetetut vaatimukset. Kohtaan sisältyvät esim. ammatilliseen arviointiin ja koulutukseen soveltuvat koneet, laitteet, kulkuneuvot, työkalut, tietokonelaitteistot ja ohjelmistot, tuotanto- ja toimistovälineet, kalusteet ja tilat sekä tarvikkeet. Kohtaan eivät sisälly välineet, joita käytetään pääasiassa työympäristön ulkopuolella. Apuvälineet taitojen harjoittelemiseen, ks. 05. Liikkumisen apuvälineet, ks. 12. Asuntojen ja muiden tilojen varusteet ja lisälaitteet, ks. 18. Kommunikoinnin, tiedonsaannin ja tiedonvälityksen apuvälineet, ks. 22.

28.09
Apuvälineet esineiden nostamiseen ja siirtämiseen työpaikalla

Välineet, joilla nostetaan tai siirretään tarvikkeita, kuormia tai henkilöitä työympäristössä. Kohtaan sisältyvät esim. taljat, tasapainolaitteet, manipulaattorit, nostopöydät, nosto- ja siirtorobotit, teollisuusrobotit ja nosturit. Nostolaitteet, joilla nostetaan kulkuneuvoon henkilö, joka ei istu pyörätuolissa, ks. 12 12 15. Apuvälineet, joilla pyörätuolissa oleva henkilö pääsee kulkuneuvoon, ks. 12 12 18. Pyörätuolin kulkuneuvoon tai kulkuneuvon katolle nostavat laitteet, ks. 12 12 21. Siirtymisen ja kääntymisen apuvälineet, ks. 12 31. Henkilönnostolaitteet, ks. 12 36. Käsivarren, käden tai sormien toimintoja tai näiden toimintojen yhdistelmiä avustavat tai korvaavat välineet, ks. 24 18. Apuvälineet esineiden kuljettamiseen työpaikalla, ks. 28 06.

28.09.03
Nosturit, taljat ja kuormaa kantavat lisävarusteet

Käsi- tai sähkökäyttöiset nostolaitteet, joissa on keloja tai väkipyöriä sekä lisävarusteita lastin tai muiden esineiden siirtämiseen sivu- ja pystysuunnassa. Kohtaan sisältyvät esim. liukunosturit, pyörivät nosturit, siltanosturit, ketjut, vaijerit, köydet, koukut ja väkipyörät.

28.09.06
Manipulaattorit ja tasapainolaitteet

Siltatyyppiset tai lattiatasossa olevat välineet, jotka mahdollistavat lastin tai muiden esineiden nostamisen, siirtämisen tai tasapainottamisen sivusuuntaisen ja pystysuuntaisen liikkeen sekä kiertoliikkeen avulla. Kohtaan sisältyvät esim. kauko-ohjattavat manipulaattorit ja vetojouset.

28.09.09
Nostavat ja asettelevat järjestelmät työpaikalle

Kiinteät, kierto- ja liukuliikeradalla varustetut tai kallistettavat välineet, joilla lasti ja muut esineet nostetaan tai asetetaan käyttäjän ulottuville. Kohtaan sisältyvät esim. nostopöydät. Telineet, ks. 24 18 12. Asetteluvälineet, k s. 24 24.

28.09.12
Nostotasot työpaikalle

Korokkeet nostamaan ja asettelemaan henkilö niin, että hän pystyy työskentelemään eri tasoilla; Avustavat tuotteet pystyasennon mahdollistamiseen, katso >1830