Valdoma paieška - Įmonės

Pieška pagal ISO produktų klasifikacija (kodai apibrėžti ISO 9999:2011 standarte). Norėdami gauti rezultatų sąrašą pasirinkite "paieška" ; peržiūrėti kalsifikaciją pasirinkite kodo aprašą.

ISO kodas
Aprašas
04
ASMENINIO GYDYMO PAGALBINIAI PRODUKTAI

Įtraukiami tie produktai, kurie yra skirti asmens sveikatos būklei gerinti, stebėti ir saugoti. Neįtraukiami tie pagalbiniai produktai, kurie yra naudojami sveikatos apsaugos specialistų.

06
ĮTVARAI IR PROTEZAI

Įtvarai – tai išoriškai naudojami įtaisai, siekiant koreguoti struktūrines ir funkcines nervų-raumenų ir kaulų sistemų charakteristikas. Protezai – tai išoriškai naudojami įtaisai, siekiant pakeisti visiškai arba iš dalies nesančią ar trūkstamą kūno dalį. Apima, pvz., kūno valdomus ir išoriškai valdomus išoriniai įtvarus, protezus, kosmetinius protezus ir ortopedinę avalynę. Neįtraukiami endoprotezai, kurie nepriklauso šiam tarptautiniam standartui

09
ASMENINĖS PRIEŽIŪROS IR SAUGOS PAGALBINIAI PRODUKTAI

Įtraukiami, pvz., rengimosi ir nusirengimo, kūno saugos, asmeninės higienos, tracheostomijos, ostomijos ir nelaikymo priežiūra, žmogaus fizinių ir fiziologinių ypatybių matavimo bei pagalbinės lytinio aktyvumo priemonės Pagalbiniai valdymo ir gėrimo produktai, žr. 15 09

12
ASMENS JUDAMUMO PAGALBINIAI PRODUKTAI

Įtvarai ir protezai, žr. 06. Pagalbiniai nešimo ir transportavimo produktai, žr. 24 36. Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams transportuoti, žr. 28 06

15
PAGALBINIAI NAMŲ RUOŠOS PRODUKTAI

Įtraukiami, pvz., pagalbiniai valdymo ir gėrimo produktai

18
BALDAI IR PRITAIKYMAI NAMAMS IR KITOMS PATALPOMS

Įtraukiami, pvz., baldai (su arba be ratukų) poilsiui ir (arba) darbui bei baldų dalys (priedai), pagalbiniai produktai ir tvirtinimo priemonės, skirtos švietimo įstaigoms, poilsio ir gyvenamosioms patalpoms pritaikyti Ratukų rinkiniai, žr. 24 36 06 Pagalbiniai produktai aplinkai tobulinti, žr. 27 03

22
PAGALBINIAI KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS PRODUKTAI

Priemonės, padedančios asmeniui gauti, siųsti, kurti ir (arba) apdoroti informaciją įvairiomis formomis Apima, pvz., regos, klausos, skaitymo, rašymo, skambinimo, signalizavimo, pavojaus signalų ir informacinių technologijų priemones. Biuro administravimo, informacijos saugyklų ir valdymo darbo vietoje pagalbiniai produktai, žr. 28 21

24
OBJEKTŲ IR ĮTAISŲ NAUDOJIMO PAGALBINIAI PRODUKTAI

Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams transportuoti, žr. 28 06. Darbo vietos pagalbiniai produktai daiktams kelti ir keisti jų padėtį, žr. 28 09

27
PAGALBINIAI APLINKOS TOBULINIMO IR VERTINIMO PRODUKTAI

Priemonės ir įranga, padedanti tobulinti ir matuoti aplinką. Įdarbinimo ir profesinio mokymo pagalbiniai produktai, žr. 28

28
ĮDARBINIMO IR PROFESINIO MOKYMO PAGALBINIAI PRODUKTAI

Prietaisai, kurie iš esmės atitinka darbo vietos ir profesinio mokymo reikalavimus. Apima, pvz., aparatus, prietaisus, transporto priemones, įrankius, kompiuterių aparatūrą ir programinę įrangą, gamybos ir biuro įrangą, baldus ir priemones bei profesinio vertinimo ir mokymo medžiagas. Neįtraukti produktai, kurie daugiausia naudojami už darbo aplinkos ribų. Įgūdžių lavinimo pagalbiniai produktai, žr. 05. Pagalbiniai asmens judamumo produktai, žr. 12. Baldai ir pritaikymai namams ir kitoms patalpoms, žr. 18. Ryšio ir informacijos pagalbiniai produktai, žr. 22

30
PAGALBINIAI POILSIO PRODUKTAI

Priemonės, skirtos žaidimams, hobiui, sportui ir kitiems laisvalaikio užsiėmimams