Valdoma paieška - Įmonės

Pieška pagal ISO produktų klasifikacija (kodai apibrėžti ISO 9999:2011 standarte). Norėdami gauti rezultatų sąrašą pasirinkite "paieška" ; peržiūrėti kalsifikaciją pasirinkite kodo aprašą.

ISO kodas
Aprašas
22
PAGALBINIAI KOMUNIKACIJOS IR INFORMACIJOS PRODUKTAI

Priemonės, padedančios asmeniui gauti, siųsti, kurti ir (arba) apdoroti informaciją įvairiomis formomis Apima, pvz., regos, klausos, skaitymo, rašymo, skambinimo, signalizavimo, pavojaus signalų ir informacinių technologijų priemones. Biuro administravimo, informacijos saugyklų ir valdymo darbo vietoje pagalbiniai produktai, žr. 28 21

22.03
Pagalbiniai produktai regai gerinti

Įtraukiami, pvz., vaizdą didinančios priemonės

22.06
Pagalbiniai produktai klausai gerinti

Prietaisai, koncentruojantys ir (arba) stiprinantys ir (arba) moduliuojantys garsą ir skirti asmenims, turintiems klausos sutrikimų. Apima, pvz., klausos priemones su kaukėmis nuo garsinio triukšmo ir indukcines rites. Indukcinių kilpų priemonės, žr. 22 18 30, Kaukės nuo garsinio triukšmo, žr. 04 27 15

22.09
Pagalbiniai garso išgavimo produktai

Prietaisai, padedantys asmeniui, kuris negali kalbėti pakankamai garsiai savo balsu. Mikrofonai, žr. 22 18 33, Garsiakalbiai, žr. 22 18 36

22.13
Assistive products for reading, writing and drawing

Included are products for handling reading and writing materials. Letter and symbol sets and boards, see 22 21 03. Tools, materials and equipment for creative pictorial design, 30 18 15.

22.15
Pagalbiniai skaičiavimo produktai

Kompiuteriai ir terminalai, žr. 22 33

22.18
Garso ir vaizdo informacijos įrašymo, atkūrimo ir rodymo pagalbiniai produktai

Prietaisai, įrašantys ir pateikiantys informaciją garso ir vaizdo formatais, ir produktai, kuriuose derinamos šios funkcijos. Apima, pvz., garso ir vaizdo įrangą, televizorius, garso perdavimo sistemas ir produktus, apdorojančius garso ir vaizdo informaciją, kad sustiprintų jos kokybę ir panaudojamumą, pvz., filtruojant triukšmą ar konvertuojant analoginę informaciją į skaitmeninę. Ausinės, žr. 22 06 24; Vizualūs kompiuterio ekranai ir priedai, žr. 22 39 04

22.21
Pagalbiniai tiesioginio bendravimo produktai

Priemonės, padedančios dviem žmonėms bendrauti toje pačioje erdvėje Pagalbiniai kalbėjimo balsu produktai, žr. 22 09

22.28
Assistive products for managing time, memory, and planning

Assistive products for indication and understanding of time, for planning, for supporting memory, attention and for structuring e.g. activities.

22.29
Assistive products for signalling, alarming and localization

Assistive products for signalling, alarming, warning, localizing and tracking a person. Included are products for marking.

22.31
Assistive products for learning languages

Assistive products for learning languages

22.33
Kompiuteriai ir terminalai

Biuro ir pramoninė programinė įranga, žr. 28 21 12

22.39
Kompiuterių išvesties prietaisai

Apima, pvz., monitorius, spausdintuvus, braižytuvus ir sintezatorius. Biuro aparatai ir biuro įranga, žr. 28 21 09

22.45
Assistive products for orientation

Devices for navigation, guidance, identification or recognizing the surrounding environment. Guide canes and symbol canes for orientation, see 12 08. Tactile materials for floors and stairs, see 18 33 15.