Vadīta meklēšana - Tehniskie palīglīdzekļi

Meklēt pēc ISO produktu klasifikācijas grupas (standartā ISO 9999:2016 definētā koda). (Lai iegūtu rezultātu sarakstu, atlasiet produktu skaitu; lai pārlūkotu klasifikāciju, atlasiet koda apzīmējumu.)

ISO kods
Apraksts
Produktu nosaukumi
06
PALĪGLĪDZEKĻI, KAS TIEK PIEVIENOT rumpiM, LAI SEKMĒTU NEIROMUSKULOSKELETĀLĀS VAI AR KUSTĪBĀM SAISTĪTĀS FUNKCIJAS (ORTOZES) VAI AIZSTĀTU ANATOMISKĀS STRUKTŪRAS (PROTĒZES)

Ortozes ir ārēji pielietojamas ierīces, ko izmanto, lai mainītu neiromuskuloskeletālo sistēmu strukturālās un funkcionālās īpašības; protēzes ir ārēji pielietojamas ierīces, ko izmanto, lai pilnībā vai daļēji aizstātu trūkstošu vai nepilnīgu ķermeņa daļu. Tostarp, piemēram, ar ķermeņa spēku vai no ārēja enerģijas avota darbināmas ārējās ortozes, protēzes, ortopēdiskie apavi. Endoprotēzes neietilpst šajā kategorijā, jo šis starptautiskais standarts uz tām neattiecas.

06.03
Muguras un galvaskausa ortozes

Ortozes, kuru konstrukcija veidota tā, lai mainītu muguras un galvaskausa neirmuskuloskeletālo sistēmu strukturālās un funkcionālās īpašības; ierīce var būt izgatavota pēc pasūtījuma, lai atbilstu konkrētā lietotāja funkcionālajām vajadzībām, vai ražota rūpnieciski kā noteiktam funkcionālo vajadzību kopumam atbilstošs standarta izstrādājums; dažas rūpnieciski ražotās ierīces var pielāgot, lai tās derētu konkrētajam lietotājam, bet citas var būt gatavas valkāšanai bez iespējas kaut ko pielāgot, vai arī pielāgošana nav nepieciešama, jo tās der ikvienam

06.04
Vēdera ortozes

Ortozes, kas pilnībā vai daļēji aptver vēderu

06.06
Augšējo ekstremitāšu ortozes

Ortozes, kuru konstrukcija veidota tā, lai mainītu augšējo ekstremitāšu neiromuskuloskeletālo sistēmu strukturālās un funkcionālās īpašības; ierīces var būt izgatavotas pēc pasūtījuma vai arī ražotas rūpnieciski; rūpnieciskie izstrādājumi var būt pielāgojami vai gatavi valkāšanai

06.12
Apakšējo ekstremitāšu ortozes

Ortozes, kuru konstrukcija veidota tā, lai mainītu apakšējo ekstremitāšu neiromuskuloskeletālo sistēmu strukturālās un funkcionālās īpašības; ierīces var būt izgatavotas pēc pasūtījuma vai arī ražotas rūpnieciski; rūpnieciski ražotie izstrādājumi var būt pielāgojami vai gatavi valkāšanai

06.15
Funkcionālie neiromuskulārie stimulatori un hibrīdortozes

Ierīces, kas paredzētas, lai kompensētu motoriskās funkcijas zudumu ar elektriskās veicināšanas (FES) palīdzību. Tostarp, piemēram, funkcionālie elektrostimulatori, hibrīdās ortopēdijas sistēmas, ko izmanto kopā ar tajās ietilpstošajām mehāniskajām ortozēm. Stimulatori, ko neizmanto kā ortozes, skat. >04 27

06.18
Augšējo ekstremitāšu protēzes

Savstarpēji savietojamu komponentu kopums, ko var apvienot, lai izgatavotu dažādas augšējo ekstremitāšu protēzes. Tostarp, piemēram, kosmētiskās augšējo ekstremitāšu protēzes.

06.24
Apakšējo ekstremitāšu protēzes

Savstarpēji savietojamu komponentu kopums, ko var apvienot, lai izgatavotu dažādas apakšējo ekstremitāšu protēzes. Tostarp, piemēram, kosmētiskās apakšējo ekstremitāšu protēzes.

06.30
Protēzes, kas paredzētas citām ķermeņa daļām, nevis ekstremitātēm

Ierīces, ko izmanto, lai pilnībā vai daļēji atdarinātu trūkstošu ķermeņa daļu, kas nav ekstremitāte, un pildītu tās funkcijas