Vadīta meklēšana - Tehniskie palīglīdzekļi

Meklēt pēc ISO produktu klasifikācijas grupas (standartā ISO 9999:2016 definētā koda). (Lai iegūtu rezultātu sarakstu, atlasiet produktu skaitu; lai pārlūkotu klasifikāciju, atlasiet koda apzīmējumu.)

ISO kods
Apraksts
Produktu nosaukumi
22
PALĪGLĪDZEKĻI KOMUNIKĀCIJAS UN INFORMĀCIJAS PĀRVALDĪBAI

Izstrādājumi, ar kuriem tiek veicināta vai aizstāta personas spēja saņemt, nodot, izteikt un apstrādāt informāciju dažādos veidos, tostarp sazinoties ar valodas, zīmju un simbolu palīdzību, saņemot un raidot ziņojumus, piedaloties sarunās un izmantojot komunikācijas ierīces un metodes. Tostarp, piemēram, ierīces redzēšanai, dzirdēšanai, lasīšanai, rakstīšanai tālruņa lietošanai, signālu un trauksmes signālu sūtīšanai, informācijas tehnoloģijas. Palīglīdzekļi biroja vadībai, informācijas glabāšanai un pārvaldībai darba vietā, skat. >28 21

22.03
Redzes palīglīdzekļi

Tostarp, piemēram, ierīces ar palielināšanas funkciju.

22.06
Dzirdes palīglīdzekļi

Personām ar dzirdes traucējumiem paredzētas ierīces skaņas koncentrēšanai, pastiprināšanai un modulēšanai. Tostarp, piemēram, dzirdes aparāti ar iebūvētu tinīta slāpētāju, ierīces ar indukcijas spolēm. Skaņas stimulatori, skat. >042715. Ierīces ar indukcijas cilpām, skat. >221830

22.09
Balss pastiprināšanas palīglīdzekļi

Ierīces, kas palīdz personai ar nepietiekamu balss jaudu runāt savā balsī. Mikrofoni, skat. >221833. Skaļruņi, skat. >221836

22.12
Palīglīdzekļi zīmēšanai un rakstīšanai

Ierīces, kas palīdz personai nodot tālāk informāciju, izmantojot ciparus, simbolus vai valodu. Smaguma aproces, skat. >044818. Mācību materiāli rakstītprasmes treniņam, 050309. Palīglīdzekļi zīmēšanas un gleznošanas prasmju apgūšanai, skat. >052406. Taktilās kartes, skat. >123915

22.15
Palīglīdzekļi aprēķinu veikšanai

Datori un termināļi, skat. >22 33

22.18
Palīglīdzekļi, kas ieraksta, atskaņo un rāda audio un vizuālo informāciju

Ierīces, kas ieraksta vai rāda informāciju audio vai vizuālā formātā, un izstrādājumi, kas apvieno kādas no minētajām funkcijām. Tostarp, piemēram, audio un video iekārtas, televizori, skaņas pārraides sistēmas, izstrādājumi, kas apstrādā audio un vizuālo informāciju, lai uzlabotu tās kvalitāti un noderīgumu, piemēram, filtrē trokšņus vai pārveido informāciju no analogā formāta uz digitālo. Austiņas, skat. >221838. Vizuālie datorekrāni un piederumi, skat. >223904

22.21
Palīglīdzekļi klātienes komunikācijai

Ierīces, kas ļauj divām personām sazināties vienai ar otru vienā un tajā pašā telpā. Balss pastiprināšanas palīglīdzekļi, skat. >22 09

22.30
Palīglīdzekļi lasīšanai

Palīglīdzekļi redzes lauka diapazona un leņķa paplašināšanai un pielāgošanai, skat. >220315

22.33
Datori un termināļi

Biroja programmatūra un rūpnieciskā programmatūra, skat. >282112

22.36
Datoru ievadierīces

Datori un termināļi, skat. >22 33. Datoru izvadierīces, skat. >22 39

22.39
Datoru izvadierīces

Tostarp, piemēram, vizuālie ekrāni, printeri, ploteri, sintezatori. Biroja tehnika un biroja aprīkojums, skat. >282109

22.42
Interaktīvās ierīces datoriem

Tostarp, piemēram, interaktīvās tāfeles.