Vadīta meklēšana - Tehniskie palīglīdzekļi

Meklēt pēc ISO produktu klasifikācijas grupas (standartā ISO 9999:2016 definētā koda). (Lai iegūtu rezultātu sarakstu, atlasiet produktu skaitu; lai pārlūkotu klasifikāciju, atlasiet koda apzīmējumu.)

ISO kods
Apraksts
Produktu nosaukumi
28
PALĪGLĪDZEKĻI NODARBINĀTĪBAS UN PROFESIONĀLAJAI APMĀCĪBAI

Izstrādājumi, kas paredzēti, lai palīdzētu personai piedalīties kāda darba, amata, nodarbošanās vai profesijas, tostarp profesionālās apmācības, visos aspektos. Tostarp, piemēram, mašīnas, ierīces, transportlīdzekļi, instrumenti, datorprogrammas, ražošanas un biroja iekārtas, mēbeles, aprīkojums un materiāli profesionālajai novērtēšanai un profesionālajai izglītībai. Šajā kategorijā neietilpst izstrādājumi, kas pārsvarā tiek lietoti ārpus darba vides. Palīglīdzekļi izglītības un prasmju apgūšanai, skat. >05. Palīglīdzekļi darbībām un līdzdalībai saistībā ar personisko mobilitāti un transportēšanu, skat. >12. Iekārtojums, aprīkojums un citi palīglīdzekļi, kas atvieglo darbības cilvēku iekārtotā vidē iekštelpās un ārtelpās, skat. >18. Palīglīdzekļi komunikācijas un informācijas pārvaldībai, skat. >22

28.03
Mēbeles un iekārtojuma elementi darba vietā.

Galdi, skat. >18 03. Apgaismes ķermeņi, skat. >18 06. Sēdmēbeles, skat. >18 09. Mēbeles lietu glabāšanai, skat. >18 36. Palīglīdzekļi vides pielāgošanai, skat. >27 03

28.06
Palīglīdzekļi priekšmetu transportēšanai darba vietās

Ierīces kravas vai citu priekšmetu pārvadāšanai vai pārvietošanai lielākos attālumos darba ietvaros. Automobiļi, furgoni un kravas automobiļi, skat. >12 10. Pasažieru masveida pārvadāšanas transportlīdzekļi, skat. >12 11. Transportlīdzekļu piederumi un pielāgojumi, skat. >12 12. Dažādi cilvēku spēkiem darbināmi transportlīdzekļi, skat. >12 27

28.09
Palīglīdzekļi priekšmetu pacelšanai un repozicionēšanai darba vietās

Ierīces materiālu, kravu vai cilvēku pacelšanai un repozicionēšanai darba vidē. Tostarp, piemēram, trīši, līdzsvarotāji, manipulatori, paceļamie galdi, pacelšanas un pozicionēšanas roboti, rūpnieciskie roboti, celtņi. Pacēlāji, lai ieceltu transportlīdzeklī vai izceltu no tā personu bez riteņkrēsla, skat. >121215. Palīglīdzekļi riteņkrēslā sēdošas personas iecelšanai transportlīdzeklī vai izcelšanai no tā, skat. >121218. Palīglīdzekļi tukšu riteņkrēslu novietošanai uz transportlīdzekļa vai ievietošanai tajā, skat. >121221. Palīglīdzekļi ķermeņa stāvokļa maiņai, skat. >12 31. Palīglīdzekļi personu pacelšanai, skat. >12 36. Palīglīdzekļi, kas palīdz pildīt vai aizstāj Plaukstas, plaukstas vai pirkstu funkciju, vai arī vairākas šīs funkcijas vienlaikus, skat. >24 18. Palīglīdzekļi priekšmetu transportēšanai darba vietās, skat. >28 06

28.12
Palīglīdzekļi priekšmetu nostiprināšanai, aizsniegšanai un satveršanai darba vietās

Ierīces darba aprīkojuma nostiprināšanai, satveršanai, turēšanai, pārnēsāšanai, lietošanai un izvietošanai tā, lai to būtu ērti izmantot. Palīglīdzekļi, kas palīdz pildīt vai aizstāj plaukstas vai pirkstu funkciju, vai arī vairākas šīs funkcijas vienlaikus, skat. >24 18. Palīglīdzekļi nostiprināšanai, skat. >24 27

28.15
Iekārtas un instrumenti lietošanai darba vietās

Instrumenti, darbgaldi un citas iekārtas, kas ir pielāgotas vai paredzētas personas lietošanai darba vietās

28.18
Testēšanas un uzraudzības ierīces darba vietās

Iekārtas un programmatūra kvantitatīvas un kvalitatīvas analīzes veikšanai ražošanas vai darba procesā. Tostarp, piemēram, lāzeri, sensorierīces, stetoskopi ar skaņas pastiprināšanu. Fiziskās, fizioloģiskās un bioķīmiskās testēšanas iekārtas un materiāli, skat. >04 24. Kognitīvās testēšanas un novērtēšanas materiāli, skat. >04 25. Mērinstrumenti, skat. >27 06

28.21
Palīglīdzekļi biroja vadībai, informācijas glabāšanai un pārvaldībai darba vietā

Ierīces, kas palīdz organizēt, sistematizēt, šķirot un apstrādāt darbus administratīvā darba jomā. Palīglīdzekļi komunikācijas un informācijas pārvaldībai, skat. >22

28.24
Palīglīdzekļi veselības aizsardzībai un drošībai darba vietās

Ierīces, kas palīdz nodrošināt veselības aizsardzību un drošību, kā arī kontrolēt un uzlabot vides apstākļus darba vietā. Iekārtu un instrumentu piederumi, skat. >281518

28.27
Palīglīdzekļi profesijas piemērotības novērtēšanai un arodapmācībai

Aprīkojums, materiāli vai programmatūra, kas novērtē piemērotību un spēju atbilstību kādai profesijai vai palīdz iegūt vai pilnveidot kāda aroda vispārīgas vai padziļinātas prasmes. Tehniskie palīglīdzekļi kognitīvo prasmju treniņam, skat. >05 12. Palīglīdzekļi pamatprasmju iegūšanai, skat. >05 15. Palīglīdzekļi apmācībai izglītojošos priekšmetos, skat. >05 18. Palīglīdzekļi sociālo prasmju apgūšanai, skat. >05 27