Juhendav otsing - Abi- ja hõlbustusvahendid

Saate otsida toote ISO-koodi järgi (ISO standardis 9999:2016 määratletud koodid). Tulemuste loendi kuvamiseks kõlpsake tootenumbril. Koodi kuvamiseks valige koodikirjeldus.

ISO-kood
Kirjeldus
Toodete arv
04
Abivahendid kehafunktsioonide mõõtmiseks, toetamiseks, treenimiseks või asendamiseks

Tooted, mis jälgivad või hindavad isiku tervislikku seisundit, ja tooted, mis toetavad, või võimaldavad asendada teatud keha funktsiooni. See sisaldab näiteks tooteid, mida kasutatakse isiku ravis. Siia ei kuulu abivahendid, mis on mõeldud kasutamiseks üksnes meditsiinitöötajatele.

05
Abivahendid oskuste treenimiseks

Siia kuuluvad nt patsiendi füüsiliste, vaimsete ja sotsiaalsete oskuste täiendamise abivahendid.; Abivahendid, millel on muu kui treenimisfunktsioon, kuid mida saab kasutada ka treeninguks, liigitatakse põhifunktsiooni järgi.; Kutsehindamise ja kutseõpetuse abivahendid, vt 28 27

06
Ortoosid ja proteesid

Ortoosid on väliselt rakendatavad vahendid, mis on mõeldud funktsionaalsete ja strukturaalsete probleemide korrigeerimiseks; proteesid on väliselt rakendatavad vahendid tervenisti või osaliselt puuduva või puuduliku kehaosa asendamiseks. Siia kuuluvad nt keha- ja välisjõuga rakendatavad välisortoosid, proteesid, ortopeedilised jalatsid. Siia ei kuulu endoproteesid, mis ei ole selle rahvusvahelise standardi osa.

09
Abivahendid enesehoolduseks ja osaluseks enesehoolduses

Tooted igapäevase enesehoolde toetamiseks, sh enda pesemine ja kuivatamine, enda keha ja kehaosade hooldamine, riietumine ja enda keha kaitsmine. Siia kuuluvad nt riietumise ja lahtiriietumise, keha kaitsmise ja isikliku hügieeni abivahendid ning abivahendid trahheostoomi, stoomi ja uriinipidamatuse puhul hooldamiseks ja seksuaalseteks tegevusteks. Söömise ja joomise abivahendid, vt 15 09

12
Personaalse liikumise ja transpordiga seotud abivahendid

Tooted eesmärgiga toetada või asendada isiku suutlikkust liikumisel sise- ja välisruumis, liikuda ühest kohast teise või kasutada isiklikku või ühistransporti. Ortoosid ja proteesid, vt 06. Mööbel jt abivahendid toetamaks tegevusi inimtekkelistes sise- ja väliskeskkondades, vt 18. Abivahendid esemete ja seadmete juhtimiseks, kandmiseks, liigutamiseks ja käsitsemiseks, vt 24. Töökohal esemete transportimise abivahendid, vt 28 06

15
Abivahendid kodusteks tegevusteks ja osaluseks selles

Abivahendid eesmärgiga toetada või asendada isiku suutlikkust ellu viia koduseid ja igapäevaseid tegevusi ja ülesandeid, sh elukoha, toidu, riiete ja muu vajaliku soetamine, majapidamise hooldamine ja parandamine ja selles abistamine. Siia kuuluvad nt söömise ja joomise abivahendid

18
Sisustus jt abivahendid toetamaks tegevusi inimtekkelistes sise- ja väliskeskkondades/ inimtekkeline välja jätta

Mööbel jt tooted mida saab erinevatel viisidel lisada rajatud ja avalikuks või erakasutuseks mõeldud keskkonda, et hõlbustada asendimuutust ja liikumist. Siia kuuluvad nt tooted istumiseks, seismiseks ja lamamiseks. Rattakomplektid, vt 24 36 06. Keskkonna parendamise vahendid, vt 27 03. Töökoha mööbel ja sisustuselemendid, vt 28 03

22
SUHTLUS- JA TEABEVAHETUSE ABIVAHENDID

Abivahendid eri kujul oleva teabe saamiseks, saatmiseks, tootmiseks ja töötlemiseks; Siia kuuluvad nt nägemis-, kuulmis-, lugemis-, kirjutamis-, helistamis-, signaliseerimis- ja häireabivahendid ja infotehnoloogia; Asjaajamine, teabe salvestamine ja juhtimine tööl, vt 28 21

24
ESEMETE JA SEADMETE JUHTIMISE, KANDMISE, LIIGUTAMISE NING KÄSITSEMISE ABIVAHENDID

Abivahendid objektide liigutamiseks ja käsitsemiseks. Abivahendid objektide liigutamiseks töökohal, vt 28 06. Abivahendid objektide tõstmiseks ja asukoha muutmiseks töökohal, vt 28 09

27
KESKKONNA JUHTIMISE, KOHANDAMISE VÕI MÕÕTMISE ABIVAHENDID

Seadmed ja vahendid keskkonna parendamiseks ja mõõtmiseks; Töö- ja kutsealase koolituse abivahendid, vt 28

28
TÖÖ- JA KUTSEKOOLITUSE ABIVAHENDID

Seadmed, mis vastavad peamiselt töökoha ja kutsekoolituse nõudeid; Siia kuuluvad nt masinad, veokid, tööriistad, arvuti riist- ja tarkvara, tootmise ja kontoriseadmed, mööbel ja seaded ja kutsehindamise ja -koolituse materjalid. Siia ei kuulu vahendid, mida kasutatakse peamiselt väljaspool töökeskkonda.; Abivahendid oskuste treenimiseks, vt 05; Inimese liikumise treenimise abivahendid, vt 12; Kodu ja muude ruumide sisustus ja kohandused, vt 18; Suhtluse ja teabe abivahendid, vt 22

30
Abivahendid harrastustegevuseks

Abivahendid mängude mängimiseks, hobideks, sportimiseks ja muudeks vaba aja tegevusteks